Search
Clear rules governing human embryo research

מומחים קוראים לכללים ברורים המסדירים את מחקר העוברים האנושיים

יש לקבוע כללים ברורים המסדירים מחקר בעוברים אנושיים כדי לאפשר לרגולטורים, חוקרים ומממנים להעריך האם יש להתייחס למודלים שנוצרו בתאי גזע כעוברים אנושיים, טענו שני מומחים מובילים מאוניברסיטת מנצ'סטר.

ד"ר ג'ונתן לואיס. קרדיט תמונה: אוניברסיטת מנצ'סטר

במאמר משותף שפורסם באינטרנט על ידי Policy@Manchester, ד"ר ג'ונתן לואיס ופרופסור סורן הולם מסבירים כי למחקרים עם "מודלים של עוברים אנושיים" יש פוטנציאל לשפר את ההבנה של כמה מחלות תורשתיות, הפלות מוקדמות ותוצאות IVF.

אבל הם מזהירים: "ברוב המדינות, כולל בריטניה, מודלים של עוברים אנושיים אינם מוגדרים רשמית בחקיקה, ולכן אינם נלכדים בתקנות המסדירות בַּמַבחֵנָה מחקר עוברים. תוך יצירת הזדמנויות לבחון היבטים של התפתחות עוברים שבדרך כלל לא היו מותרים אילו נעשה שימוש בעוברים אנושיים אמיתיים, האקלים הרגולטורי הזה משך גם דאגה מבעלי עניין המעורבים במחקר מודלים של עוברים אנושיים.

המחברים מתייחסים לפרויקט HYBRIDA – יוזמה לשלוש שנים הממומנת על ידי הנציבות האירופית – שחשפה כי חוקרים היו מודאגים אם סוגים מסוימים של מחקר מודלים של עוברים אנושיים ייחשבו כיוצרים עוברים אנושיים ובכך לא ייכללו מתכניות המימון של האיחוד האירופי, שכן כמו כן, פוטנציאליים בניגוד לחוקים ולהנחיות המקומיים.

עם זאת, לואיס והולם מדגישים כי הגדרת העובר האנושי למטרות מחקר מודלים של עוברים אנושיים "איננה משימה קלה".

הם ממשיכים: "יש חוסר קונצנזוס לגבי מהו עובר אנושי מבחינת תכונותיו המגדירות והתנאים הקובעים. גישה חלופית כוללת התמקדות ביכולות התפקודיות האופייניות של עובר אנושי (למשל היכולת ליצור יצור אנושי). זה יחייב בדיקת מודל עובר אנושי כדי לראות אם יש לו את היכולות התפקודיות הרלוונטיות. הבעיה היא שבדיקות כאלה ללא ספק ייחשבו כלא אתיות כי הן ידרשו השתלה ברחם".

האקדמאים מאמינים כי נדרשת אפוא "הגדרה רגולטורית של עובר אנושי". הם כותבים: "זה לא רק יבטיח שמודלים מתקדמים מספיק של עוברים אנושיים, מנקודת מבט משפטית, מטופלים באופן דומה לעוברים של IVF, עוברים משובטים ועוברים אנושיים אחרים המיועדים למחקר, אלא זה גם יאפשר לחוקרים לפתח למד מודלים של עוברים אנושיים עם רמה גבוהה יותר של ודאות לגבי מה המחוקקים והמממנים דורשים מהמודלים הללו".

כתוצאה מכך, וכפי שמתואר בדוח הסופי שלהם עבור פרויקט HYBRIDA, לואיס והולם דוגלים בשני צעדים חדשים.

"ראשית, מדינות בודדות והנציבות של האיחוד האירופי צריכות לפתח הגדרה רגולטורית של עובר אנושי כדי לספק ודאות לחוקרים אם המודלים שלהם נלכדים בחקיקה או בהנחיות לחקר עוברים", הם טוענים. "זה מהווה הזדמנות מצוינת עבור בריטניה להיות מבשר עולמי בפיתוח הגדרה רגולטורית כזו למטרות מחקר מודלים של עוברים אנושיים ועיגונה בחקיקה הרלוונטית".

ושנית, "בריטניה והאיחוד האירופי חייבות לפתח סעיפי תקן מוסכמים להסכמים שיתופיים, כדי להבטיח שהתחייבות לא לייצר עוברים אנושיים תוכר כתקף בכל המדינות המשתתפות בשיתוף הפעולה".

המחברים מסכמים: "אי היענות דחופה לקריאות אלה לרפורמה רגולטורית עלולה לא רק להוביל לאתגרים משפטיים פוטנציאליים למחקר הנעשים על ידי מי שמפתחים כיום מודלים מתקדמים ומורכבים יותר ויותר של עוברים אנושיים, אלא גם לעכב מאוד שיתוף פעולה חוצה גבולות. מחקר מודלים של עוברים אנושיים וההתקדמות הנטענת של שירותי הבריאות במורד הזרם מסתמכים".

דילוג לתוכן