Search
עובדי בריאות בקהילה דוגלים באוריינות גנטית למיעוטים

מוטציות גנטיות ספציפיות שנמצאו אחראיות לתסמונת דובין-ג'ונסון

חוקרים בסין ובאיטליה עשו פריצת דרך משמעותית בהבנת תסמונת דובין-ג'ונסון (DJS), הפרעת כבד תורשתית נדירה. הצוות זיהה מוטציות גנטיות ספציפיות האחראיות ל-DJS בזוג תאומים דיזיגוטיים, המציעים תובנות חשובות לגבי הגורם למחלה ועשויים לשפר את האבחנה של חולים עם תסמינים לא ברורים.

DJS משבש את יכולתו של הכבד לסלק חומרי פסולת, מה שמוביל להצטברות של בילירובין, פיגמנט צהוב בדם. זה יכול לגרום לצהבת, מצב המאופיין בהצהבה של העור ולבן העיניים. עם זאת, תסמינים של DJS הם לעתים קרובות מתונים ומתעלמים בקלות, מה שהופך את האבחנה למאתגרת.

המחקר, שפורסם ב eGastroenterology, השתמשו ברצף אקסומים שלם (WES), טכניקת ניתוח גנטית רבת עוצמה. WES אפשרה לחוקרים לבחון את האזורים המקודדים לחלבון של כל הגנים האנושיים ב-DNA של התאומים. ניתוח מפורט זה חשף שתי מוטציות קריטיות ב- ABCC2 הגן, המספק הוראות לבניית חלבון הנקרא MRP2. MRP2 פועל כטרנספורטר, מסלק חומרי פסולת מתאי הכבד.

בעבר דווח כי אחת מהמוטציות שזוהו קשורה ל-DJS. מוטציה זו מפחיתה באופן משמעותי את הכמות הכוללת של חלבון MRP2 המיוצר על ידי תאי הכבד.

צוות המחקר גילה גם מוטציה חדשה ב- ABCC2 גן, שלא היה מקושר בעבר ל-DJS. מוטציה זו שזוהתה לאחרונה משנה את החלבון MRP2 עצמו, ומעכבת את יכולתו לתפקד כראוי על קרום התא.

ההשפעה המשולבת של מוטציות אלו משבשת את הזרימה הרגילה של מוצרי פסולת מתוך תאי הכבד. מערכת עיבוד פסולת לקויה זו נחשבת לגורם הבסיסי ל-DJS בתאומים אלה.

המחקר מדגיש את היעילות של WES באבחון DJS, במיוחד עבור מטופלים עם מצגות לא טיפוסיות או תסמינים קלים. באופן מסורתי, אבחון DJS הסתמך על תסמינים קליניים, ביופסיות כבד ובדיקות ספציפיות. עם זאת, שיטות אלו לא תמיד יכולות להיות חד משמעיות, במיוחד בשלבים המוקדמים של המחלה.

WES מציעה גישה מדויקת ואובייקטיבית יותר לאבחון DJS. על ידי זיהוי המוטציות הגנטיות הספציפיות האחראיות למחלה, הרופאים יוכלו לאבחן בביטחון חולים ולהנחות את ניהולם העתידי.

בעוד שמחקר זה התמקד במקרה בודד הכולל תאומים, לממצאים יש השלכות רחבות יותר. החוקרים מאמינים שהמוטציות הללו עשויות להיות נוכחות אצל אנשים אחרים שאובחנו עם DJS, מה שעלול להסביר שונות מסוימת בחומרת המחלה הנצפית. יש צורך במחקר נוסף הכולל אוכלוסיית חולים גדולה יותר כדי לאשר את הממצאים הראשוניים הללו.

מחקר זה הוא צעד מכריע קדימה בפענוח המסתורין של DJS. על ידי הבהרת הבסיס הגנטי של המחלה, אנו סוללים את הדרך לאבחון משופר, שעלול להוביל לפיתוח אסטרטגיות טיפול חדשות בעתיד.

צוות המחקר בוחן כעת את ההשלכות הבריאותיות ארוכות הטווח של מוטציות אלו ואת השפעתן הפוטנציאלית על תפקוד הכבד. הם גם משתפים פעולה עם חוקרים אחרים כדי לבצע מחקרים גדולים יותר כדי לאמת את הממצאים שלהם ולבחון אפשרויות טיפוליות פוטנציאליות עבור חולי DJS.

דילוג לתוכן