משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה הסמיכו את “יבנה” כבית ספר ירוק ואת “היובל” כבית ספר ‘ירוק מתמיד’! תעודות ההסמכה הוענקו לבתי הספר על שלל הפעילויות הבית ספריות בנושא.

השמירה על איכות הסביבה הינה נר לרגליה של רעננה ותושביה, ומיושמת הלכה למעשה בחינוך הדור הצעיר במוסדות חינוך ירוקים בעיר.

בטקס חגיגי שהתקיים בשבוע שעבר (16.1.2013) בתיאטרון “היהלום” ברמת גן, העניקו בכירי המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך, תעודת הסמכה לבית הספר “יבנה” ברעננה כבית ספר “ירוק” ולבית הספר “היובל” כבית ספר “ירוק מתמיד”.

תעודות ההסמכה, הוענקו לבתי הספר במעמד ראש העיר רעננה, נחום חופרי, ובהשתתפות נציגי מנהל החינוך בעיריית רעננה, והיחידה לאיכות הסביבה על עמידתם בקריטריוני ההסמכה לבית ספר ירוק וירוק מתמיד לרבות הנהגת תוכנית לימודים בנושא סביבה, שימוש מושכל במשאבים בבית הספר, פעילות סביבתית בקהילה והפעלת מועצת תלמידים ירוקה; ועל יישום קריטריונים אלו בהרחבה ולאורך זמן, בהתאם לדרישות ההסמכה כבית ספר ירוק מתמיד.

ההסמכה היא חלק מתוכנית שמקיים המשרד להגנת הסביבה מזה תשע שנים ושמטרתה להביא ליישום עקרונות פיתוח בר קיימא בבית הספר. ההסמכה מהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר, ומתווה דרך פעולה אפשרית לבתי ספר המעוניינים להתחיל פעילות סביבתית על בסיס מסגרות קיימות. המודל מבוסס על העקרונות של למידה על הסביבה ,יישום אורח חיים מקיים בבית הספר ופעילות תלמידים שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה ביחס לסביבה.

הענקת תעודות ההסמכה לבתי הספר ברעננה, הינה נדבך נוסף המבטא את הפעילות הסביבתית הענפה המתקיימת בעיר, במסגרתה הוסמכו עד כה גן יסמין כ”ירוק מתמיד” ו – 6 גני ילדים נוספים בעיר כירוקים: חרצית, פטל, אדמונית, ציפורן, אנקור וחמנייה, וחטיבת הביניים “רימון” בהליכי הסמכה מתקדמים.

נחום חופרי ראש העיר רעננה: “השמירה על איכות הסביבה הינה נר לרגליהם של רעננה ותושביה, ומיושמת הלכה למעשה כבר בחינוך הדור הצעיר בעיר. זוהי המחויבות שלנו כעיר בת קיימא, להבטחת סביבה ירוקה ואיכותית, למענינו ולמען עתיד ילדינו”.