Search

מה תעשי כשתיהיי גדולה? סדנה בנושא חוזקות נותנת כיוון לחיים!!

בסוף כל שנת שירות עורכות האגודות השונות של השירות הלאומי ערב הוקרה לבנות המשרתות ברעננה. השנה החליט סגן ראש העיר אריה פרידמן להעניק לבנות את סדנת "חוזקות" לקראת היציאה לחייים האזרחיים.

מספר סגן ראש העיר: "במסגרת המכללה העירונית שבאחריות מחלקת השכלת מבוגרים במינהל החינוך הבילתי פורמאלי אנו מתכננים לשנה הבאה להגדיל את הפעילות בתחום הצעירים ולפתוח סדנה שתתן לבוגריה מידע אודות עצמם ותחומי לימודים ותעסוקה שבהם יוכלו להצליח.

בחרנו את חברת "חוזקות" בניהולו של שמוליק רביד אך לפני שנחתום עימם חוזה, ביקשנו לקיים סדנת פיילוט על מנת לבחון את יעילות השיטה ואת מידת ההתעניינות של הצעירים בזמן הפעילות של הסדנה. במקביל, ביקשנו להעניק לבנות השירות הלאומי המשרתות בעיר והמסיימות שנה שניה, משהו משמעותי יותר ממזכרת סמלית וחשבתי שסדנת "חוזקות" יעניק להן תובנה אמיתית על עצמן כהכנה לקראת היציאה לחייים האזרחיים".

עכל מנת להבין בדיוק במה מדובר פנינו לשמוליק רביד מנהל חברת "חוזקות – פיתוח מנהלים" ושאלנו אותו במה בדיוק עוסקת הסדנה?

שמוליק רביד: "בדרך כלל רובנו יודעים רק מעט על הכישרונות והחוזקות שלנו וכמעט אין אנו יודעים דבר על יכולתנו לבנות את חיינו סביבם. במקום זאת אנו מונחים על ידי הורינו, מורינו ומנהלנו. אנו נעשים מומחים לחולשותינו ומבלים את חיינו במאמצים לתקן את נקודות התורפה האלה שעה שהחוזקות הגלומות בנו רדומות ואינם באות לידי ביטוי מלא וממצה. בסדנת "חוזקות" אנו מלמדים איך לזהות את הכישרונות והחוזקות הייחודיים לכל משתתף. אנו מתמקדים בחמשת החוזקות הבולטות ביותר ועיקר הדגש ניתן על מה אפשר ללמוד מהשילוב של כל חמשת החוזקות על עצמנו ועל הכיוון בחיים שמתאים לאישיות שלנו".

דתילי רעננה: מה הבסיס המדעי של השיטה?

שמוליק רביד: "הסדנה מבוססת על מחקר שניהל מכון "גאלופ" אשר הקיף יותר משני מליון בני אדם ברחבי העולם ובאלפי ארגונים. בעקבות מחקרים אלה פותחה השיטה של "חוזקות" והכלים שמכון "גאלופ" הבינלאומי מעמיד לרשות הסדנאות. על בסיס הנתונים הללו פותחו תוכניות, מתודות וכלים מעשיים שעליהם מתבססת השיטה של "חוזקות" שמותאמת לצרכים ולדרישות של ארגונים שונים. שונה סדנת חוזקות בחדר מורים לזו המתקיימת בהנהלת חברה בתחום הפיננסים או לזו שקיימנו לבנות השירות הלאומי בעיר אבל כל הסדנאות מבוססים על המחקר של חברת "גאלופ".

הרעיון של "חוזקות" שמתייחס לאיתור החוזקות וביצירת מנוף לקידום עצמי באמצעות החוזקות (לעומת חיפוש החולשות והתמקדות בתיקונם) בא לידי ביטוי בצורה נפלאה בדברי הרב קוק: "צריך שכל אדם ידע ויבין שבתוכו דולק נר , ואין נרו כנר חברו ואין איש שאין לו נר, וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אורו ברבים ולעשותו אבוקה להאיר לעולם כולו". תיקון החולשות שלנו הוא חשוב אך עוד יותר חשוב מכך הוא הבנת החוזקות שלנו – הפיכת הנר לאבוקה".

 

דילוג לתוכן