Search

מה עושה שר קנדי במקווה?

בשבוע שעבר הגיע להתארח ברעננה השר הקנדי לתעסוקה, פיתוח סביבתי ולרב תרבותיות, מר ג'ייסון קני, אשר שהה בישראל כחלק מפמליית ראש ממשלת קנדה, מר סטיבן הרפר.

השר הקנדי הגיע לרעננה ביום ד' שעבר (22.1.14) וביקר במתקן 'שומרה לסביבה טובה' (שומרה) במסגרת "יוזמת מחזור מים אפורים" שנועדה לקדם הטמעת מחזור מים אפורים בארץ. השר קני קשור לפרויקט בשנה וחצי האחרונה, לאחר ששימש אורח הכבוד בערב ההתרמה JNF קנדה בו יוזמת 'שומרה' למחזור המים האפורים הייתה לפרויקט הנבחר באירוע. השר ביקש להתעדכן בנוגע להתקדמות הפרויקט ברעננה ולתרומתו הצפויה למחזור המים האפורים בישראל.

בפרויקט שותפים מגזרים שונים, ממשלתיים, מוניציפאליים, אקדמיים, עסקיים והמגזר השלישי. עיריית רעננה הינה שותף מרכזי בפרויקט, לצד קק"ל ו-JNF קנדה. הפרויקט זוכה לליווי צמוד של משרד הבריאות, החל משלב התכנון הראשוני ועד לסיום הפיילוט.

המתקן מוצב בשטח המקווה ברחוב הרצל בעיר באדיבות המועצה הדתית רעננה ו מטפל במי המקלחות כמודל לשימוש חוזר למים אפורים, במקומות בהם קיימת צריכת מים בינונית עד גבוהה, כגון בתי מלון, מעונות סטודנטים וכדומה.

לדברי מנכ"לית שומרה, מרים גרמז, תושבת העיר רעננה: " המטרה היא לצור תקדים של מתקן למחזור מים אפורים שיקבל אישור להפעלה על ידי משרד הבריאות ונמצא בסביבה עירונית צפופה, שהינה הזירה בה שימוש במחזור עשוי להיות בעל השפעה מרבית על חסכון במים".

בביקור שנערך בשבוע שעבר קיבלו את פני השר הקנדי מנכ"לית שומרה, מרים גרמז, מר זאב קדם, מנהל אגף ההתרמה בקק"ל, ונציגי העירייה הגב' פרי נתיב, סמנכ"ל למינהל וקיימות, הגב' בתיה אלפסי, מנהלת מחלקת קיימות ומר יהודה אולנדר, מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה. במהלך הביקור הרחיבה מנכ"לית שומרה בנושא היוזמה ותרומתה האפשרית לחסכון במים, והדגישה את החשיבות של שיתופי פעולה חוצי מגזרים, לטובת קידום יוזמות משמעותיות בתחומי חברה וסביבה.

כן הוצג לשר מתקן המחזור ואופן פעולתו על ידי מר עמוס סרי-לוי, מנכ"ל החברה למים מושבים בע"מ, החברה שהקימה ומריצה את המערכת.

בשם ראש העירייה, זאב בילסקי, הוענקה לשר הקנדי מדליית העיר רעננה, כהוקרה על שיתוף הפעולה וקידום הפרויקט.

קרן קימת לישראל נרתמה לנושא מחסור המים בישראל ובשנים האחרונות קק"ל פועלת רבות לייצור מים ממקורות מים שוליים, אלמלא פעילותה היו מים אלו הולכים לאיבוד. פעילות קק"ל בתחום המים מעשירה את המשק הישראלי ב כ 280- מיליון מ"ק מים בשנה. מים אלה נאספים טיפה לטיפה בשיטפונות הנגב והגליל וממתקני טיהור השפכים של יישובי הארץ.

קק"ל ידועה בעולם ומובילה בתחום נושא מחזור מים, השבת מי קולחים לחקלאות, לקק"ל יכולת הובלה וביצוע פרויקטים מחוללי שינו ומובילה מחקרים ופיתוחים רבים בנושא השבת מים. הידע והניסיון של קק"ל בתחום זה מחזקים קשרים מקצועיים עם ארגונים בינלאומיים והשת"פ עם הקנדים הוא דוגמה לכך.

בתמונה, משמאל: מר ג'ייסון קני ומר עמוס סרי-לוי, מנכ"ל החברה למים מושבים בע"מ.

צילום: לירן שמש.

דילוג לתוכן