Search

מה מצב המיצ"ב??

לבקשת הרשימה הדתית, הציגה ראש אגף החינוך, הגב' מיכל הירש נגרי בישיבת מועצת העיר האחרונה, את התייחסות האגף לתוצאות המיצ"ב (מדדי יעלות וצמיחה בית ספרית) בקרב בתי הספר הממלכתיים דתיים בעיר. תוצאות המבחנים בממ"ד היו נמוכים משמעותית מבתי ספר הממלכתיים אך גם נמוכים לעומת בתי הספר הדתיים מהזרם המוכר שאינו רשמי.

הירש-נגרי: "תוצאות המיצ"ב שפורסמו באתר Ynet אינם מבחנים חדשים כי אם העלו מחדש מבחנים שהתקיימו ב 2009 ו 2011. מיד עם קבלת התוצאות נכנסנו לפעולות עומק, כי היו פערים בתוצאות בין בתי הספר הממלכתיים לבתי הספר הממלכתיים-דתיים. הוזמנו למשרד החינוך לבדוק למה קיימים פערים אלה בעיר. מערכת החינוך בעיר נבדקת אחת לשנתיים, והמיצ"ב כולל פרמטרים רבים, לרבות אקלים כיתתי. המנהלים וצוותי ההוראה מנתחים את הנתונים וכל בית ספר בונה תכנית מפורטת, לכל כיתה בנפרד, על פי המאפיינים והצרכים.

יש לציין כי בנוסף למיצ"ב האקלים הבית ספרי שמקיים משרד החינוך, אנחנו כעירייה מקיימים מיצ"ב פנימי שנקרא אח"מ (אקלים חינוכי מיטבי). האח"מ הוא שאלון שמותאם לכל בית ספר לכתות א' עד יב'. באח"מ אשתקד, למשל, ניכרת קפיצה אדירה בתוצאות גם בבתי הספר הממלכתיים הדתיים. תוצאות האח"מ הופצו להורים והובעה שביעות רצון גדולה מאחר ומדדנו עצמנו גם על בסיס נוהל חדש של אלימות, כולל נושא של חרמות ואלימות חברתית.

מבחני המיצ"ב החיצוני מתקיימים מדי שנתיים ואנו מחכים לתוצאות המבחנים שהתקיימו השנה. אנו צופים כי תהיה עלייה בתוצאות בשל התכניות שהכנסנו. יש לציין כי כיום אין בבתי הספר הממ"ד יותר תלמידים בכיתה מאשר בבתי הספר הממלכתיים וזאת לאחר שבביה"ס "אריאל" בנינו עוד בניין כדי להקטין עומסים בכיתות ולהגדיל לארבע כיתות בכל שכבה. בסוגריים אומר כי משרד החינוך לא הסכים לתכנית זו וביקש שנסיע תלמידים לבתי ספר אחרים אך אנו לא הסכמנו ולכן בנינו בניין נוסף. בביה"ס "ביל"ו" מספרי התלמידים בכיתות קטן ביותר ואנחנו לוקחים על עצמנו את תקצוב ומימון תוספות כוח האדם הנדרשות כאן. כך גם המצב בביה"ס "יבנה". בשתי שכבות, שבהן יש עומסי תלמידים, אנחנו נותנים תוספות של שעות פיצול במקצועות הליבה, בדיוק כפי שאנחנו עושים גם, למשל, בביה"ס "שקד".

לגבי תיכון "רועי קליין" – תוצאות המיצ"ב שפורסמו הם טרם השינויים הגדולים שעשינו שם, כולל בהנהלה. בימים אלה אנו מתכננים את המבנה החדש של התיכון בשכונת "נווה זמר" ונערכים להכנת פרוגרמה לבנייתו".

חברי הרשימה הדתית, סגן ראש העיר יואל עזרזר וחבר מועצת העיר אריה פרידמן ביקשו מהירש נגרי לדאוג להפצת המידע בקרב הציבור הדתי בעיר על מנת שתיפרס בפניהם התמונה המלאה הן מבחינת הבעיות הקיימות והן מבחינת הפתרונות שהעירייה נקטה בהם.

אריה פרידמן: "באוקטובר 2012 הגיעו לידי תוצאות מבחני המיצ"ב בבתי הספר הממ"ד וחשכו עיניי. קיימתי שיחות עם ראש העיר בנושא וכתוצאה מכך נפגשתי עם ראשי אגף החינוך שפרשו בפני בפרוטרוט את מסקנותיהם ואת הפעולות שנקטו בכל בית ספר.

יש לציין כי בכל הארץ ציוני המיצ"ב של בתי הספר הממלכתיים דתיים נמוכים יותר מהממלכתי והסיבה פשוטה – משרד החינוך מקצה את אותם מספר שעות לממ"ד למרות שמערכת הלימודים מקיפה מקצועות רבים יותר – תורה משנה וכיוצ"ב. מעבר לכך כל יום לימודים בממ"ד נפתח בתפילה שנמשכת ביסודיים כמחצית משעת הלימודים הראשונה. דהיינו במערכת שבועית 3 שעות לימודים מוקדשים לתפילה וזאת מתוך כ 30 שעות שבועיות. מדובר ב 10% מזמן הלימודים השבועי ומשרד החינוך אינו מפצה על כך בשעות נוספות".

פרידמן מספר כי מפגישתו עם ראשי מערכת החינוך בעיר התרשם כי נעשו מהלכים אך לדבריו האגף יבחן בתוצאות המיצ"ב הבא. בנוסף אומר פרידמן שאולי בתחומי הלימוד ישנם סיבות ותירוצים לתוצאות אבל מה שאינו מקבל בשום פנים ואופן הם ציוני המיצ"ב בתחום האקלים הבית ספרי המתייחס לאווירה בבית הספר מבחינת אלימות, תחושת מוגנות ושייכות.

לאור ציוני המיצ"ב בוצעו שינויים פרסונאליים רבים במערכת כגון החלפת מנהלים ותוספת סגני מנהלים בתיכון רועי קליין, באמי"ת רננים ובביל"ו. שינויים בוצעו לא רק ברמה הבית ספרית כי אם גם ברמת הפיקוח. נוספו שעות במדעים, באנגלית ובמתמטיקה לבתי הספר בהם זוהתה חולשה במקצועות אלה, הוקמו כיתות חדשות לבתי ספר שהיו בהם בעיות של כמות תלמידים בכיתה (אריאל ורננים) והוטמע תקנון למניעת אלימות מילולית בכל בתי הספר שהצטרף לתקנון למניעת אלימות אשר גם הוא עבר חיזוק ורענון בקרב תלמידי בתי הספר.

פרידמן: "חשוב לציין שיש פער עצום בין תוצאות המיצ"ב בחטיבות הביניים בממ"ד לבין התוצאות בבגרויות של אותם מוסדות – למשל רננים: אחוז זכאים גבוה מאוד, אחוז בגרות איכותית גבוה מאוד ואחוז מצטייני משרד החינוך הגבוה ביותר בעיר – 27 אחוז!! וכל זאת תוך הורדה דרסטית של אחוז ההנשרה. גם בתיכון "רועי קליין" שבו המחזור הראשון מסיים השנה את השמינית ישנם תוצאות יפות מאוד – זכאות של 90 אחוז".

פרידמן מבטיח שימשיך להיות עם האצבע על הדופק: "ברגע שייוודעו תוצאות מבחני המיצ"ב שהתקיימו השנה אשב עם ראשי המערכת ונבחן אם המצב השתפר ומה צריך לעשות בשנת הלימודים הקרובה".

 

דילוג לתוכן