Search
סגירה סופית של העסק. צילום: בראסט

מה חשוב לדעת בעת פירוק חברה בע"מ

ההחלטה לפרק חברה בע"מ, איננה החלטה קלה. כאשר מחליטים לפרק חברה בע"מ, חייבים לדעת מראש כי מדובר בהליך מורכב וארוך.

חברה בע"מ מהווה צורת התאגדות פופולארית מאוד בעולם העסקי. החברה מתחילה את דרכה כחברה בע"מ ומוגדרת כחברה בע"מ החל מהרגע שבו היא רשומה אצל רשם החברות. הקמת החברה ורישומה, מהווים תהליכים קלים ופשוטים יותר מתהליך פירוק חברה בע"מ ועל כן, יש להתכונן היטב לקראת תהליך זה. בקיאות בכלל השלבים הרלוונטיים בתהליך והכנה מוקדמת, תאפשר לכם לצלוח את תהליך פירוק חברה. כיום, ניתן לבצע תהליך פירוק חברה בע"מ אונליין, דבר אשר מקל על התהליך.

פירוק חברה – במה בעצם מדובר?

לכל חברה יש אישיות משפטית נפרדת. כאשר בעלי החברה מחליטים על סגירת חברה, הם בעצם מבטלים את האישיות המשפטית הנפרדת של החברה או ליתר דיוק, מחסלים אותה כליל. כיום יש שתי אפשרויות לפירוק חברה: האפשרות הראשונה היא פירוק חברה מרצון והאפשרות השנייה היא פירוק חברה על ידי בית המשפט.

סגירה סופית של העסק. צילום: בראסט

ישנן סיבות שונות לפירוק חברה. סיבה אחת יכולה לגבול ברצון בעלי החברה לפרק את החברה, דבר אשר מוגדר כפירוק מרצון. על מנת שהפירוק אכן יוגדר כפירוק זה, יש צורך שההחלטה על פירוק החברה תהיה החלטה של לפחות 75 אחוזים מבעלי המניות של החברה וכן, על החברה להצהיר כי יש ביכולתה לפרוע את כלל ההתחייבות שלה תוך 12 חודשים מיום שבו התחיל הפירוק.

פירוק חברה על ידי בית המשפט

פירוק חברה על ידי בית המשפט מתבצע בשל 4 סיבות עיקריות: ראשית כל, אם החברה מצויה בקשיים כלכליים ואיננה מסוגלת לתפקד עוד כחברה, יתכן שבית המשפט יחליט כי יש עילה לפירוק החברה. כמו כן, אם החברה עצמה קיבלה החלטה שהחלטת הפירוק תוכרע על ידי בית המשפט, הרי שכך יהיה. כמו כן, סיבה נוספת היא כל חברה אשר לא התחילה בעסקים שלה תוך שנה מהיום אשר התאגדה או שהפסיקה את העסקים שלה לשנה שלמה והסיבה האחרונה היא כאשר יש סכסוכים בין בעלי המניות בחברה שאינם מאפשרים לחברה להתנהל בצורה תקינה.

כיצד מתבצע פירוק חברה בע"מ כאשר מדובר בפירוק מרצון

פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר, הוא פירוק שרלוונטי אך ורק לחברה שלה יש בעל מניות אחד. במקרה שכזה, בעל המניות יחתום על מסמכים רלוונטיים אשר נחוצים לצורך פירוק החברה על ידי רשם החברות. פירוק חברה מרצון של חברה שיש בה יותר מבעל מניות אחד, יתבצע לאחר שרוב בעלי המניות מסכימים על פירוק חברה מרצון ולאחר שהם הצהירו שהחברה יכולה לעמוד בכלל ההתחייבות שלה תוך 12 חודשים.

בתהליך זה יש להעביר לרשם פרוטוקול פגישה בין בעלי המניות שבה הכריעו רוב בעלי המניות על פירוק החברה ולצרף אישור מפרק על מינויו.

האדם שנבחר לתפקיד המפרק אחראי על סילוק החובות של החברה וכינוס הנכסים שלה. במקרה של פירוק החברה מרצון על ידי נושים, על החברה לאסוף את בכלי המניות וכן לאסוף את הנושים של החברה. בפגישה זו יש להגיש לנושים דוח עסקי של החברה ורשימת נושים.

דילוג לתוכן