Search

מדריך פסח תשע"ה.

כמדי שנה מוציאה המועצה הדתית מדריך לפסח כולל מידע בנושא היערכות לפסח והדרכה הלכתית במגוון נושאים. המדריך יחולק בבתי הכנסת כבר בשבת זו ערב ראש חודש ניסן וזאת על מנת לאפשר לציבור להיעזר במדריך לאורך כל תקופת ההכנות לחג הפסח.

יו"ר המועצה הדתית אריה פרידמן: "החלטנו השנה להקדים את ההיערכות של המועצה הדתית לקראת הפסח וזאת על מנת שנסםפיק לצאת בזמן עם המדריך לפסח שמקיף את כל נושא היערכות הבית לפסח. הפקנו חוברת מעוצבת ושובת לב מצד אחד עם כל המידע האפשרי ובמיוחד ההדרכה ההלכתית הנדרשת להכשרת הבית לפסח".

המדריך כולל מידע בנושאי מכירת חמץ, הגעלת כלים, קמחא דפסחא, מקוואות לטבילת כלים, גניזה, זמני היום, תעודות הכשרות לפסח לבתי העסק ועוד ועוד. בנוסף מכיל המדריך הדרכה הלכתית מקיפה ומפורטת בנושאי הכשרת הבית לפסח בדגש כמובן על הכשרת המטבח וכליו והתייחסות לבעיות הלכתיות שנתמודד עימם בפסח זה בשל העובדה שהשנה ליל הסדר יערך בשבת ויוצא בליל שבת.

כאמור המדריך יחולק בבתי הכנסת ובבית המועצה. השנה הנהיג יו"ר המועצה הדתית אמצעי הפצה נוסף. הקובץ האלקטרוני של החוברת נשלח על ידו לראשי בתי הכנסת ברעננה כמו גם לרבני הקהילות בבקשה לשלוח את הקובץ לבני קהילותיהם ברשימות התפוצה של כל קהילה. 

אריה פרידמן: "על מנת להגיע למעגלים רחבים יותר ולציבור שפחות נגיש לקהילות בתי הכנסת שלחתי מייל לחברי מועצת העיר ולבכירי העירייה בברכת חג שמח אליה צרפתי את המדריך לפסח ובקשתי שיעבירו אותו לכל רשימות התפוצה שלהם. אין כמו פסח להוכיח כי גם הציבור המסורתי מקפיד על קלה כחמורה ואני בטוח שמדריך זה יוכל לעזור להם בהכנות לחג הפסח".

דילוג לתוכן