כיתות יא התגייסו לסדרה של מעשי חסד. השבוע בע”ה יתקיים ביום שני בשעה 19:30 ערב כשרונות צעירים בסגנון the voice של תלמידי בית הספר, שכל הכנסותיו קודש למימון מסע פולין שיתקיים בשנה הבאה בעז”ה, לתלמידים שידם אינה משגת.

מדי שנה תלמידי יא מרכזים פרויקט בו מגוייסים כספים למטרה זו. יש שנים שכל הכנסות שוק פורים מועברות למטרה זו, יש שנים שבהן מגיע אמן מתנדב ומכירת הכרטיסים להופעה מועברת למטרה זו. הפעם החליטו התלמידם לגייס את הכישרונות המקומיים של בית הספר. כרטיסים נמכרים בעלות של 15 ₪ בבית הספר וכל ההכנסות מוקדשות למסע פולין.

כאמור בית הספר רואה חשיבות רבה ביציאה למסע זה ואין תלמידים שרוצים לצאת אך אינם יכולים מסיבה כלכלית- ישנן מילגות הניתנות לתלמידים אך מבחינה חינוכית אין כמו המעורבות של כל השכבה למטרה.

אך לא רק על עצמם חשבו תלמידי השכבה- בנוסף יצרו השבוע קשר התלמידים עם מאפיות מהדרום, השרוי זה שבוע תחת מיתקפות של טילים, ומכרו בבית הספר ביום חמישי חלות לשבת למורים ולתלמידים כך שלמרות הבעיה הביטחונית יוקטן הנזק הכלכלי לבעלי המאפיות בדרום.