Search
מדינות מתחילות להקיש על דולרים של מדיקאייד כדי להילחם באלימות בנשק

מדינות החברות בתקנות הבריאות הבינלאומיות עושות צעד גדול לקראת הסכמה על חבילת התיקונים

בפגישה השמינית של קבוצת העבודה לתיקונים לתקנות הבריאות הבינלאומיות (WGIHR), שהושעתה אתמול עד ה-16 במאי, נקטו מדינות החברות ב-IHR צעד גדול לקראת הסכמה על חבילת התיקונים שתובא ל-IHR. אסיפת הבריאות העולמית, המתקיימת בין ה-27 במאי ל-1 ביוני.

התיקונים, שהוצעו על ידי מדינות ה-IHR בעקבות מגיפת COVID-19 כדי לחזק את יכולתה של הקהילה הבינלאומית לזהות ולהגיב לאיומי מגיפה, יידונו עוד בפגישה השמינית המתחדשת ב-16-17 במאי במטרה לסיים חבילה מוסכמת להגשה לאסיפת הבריאות העולמית במאי לבחינתה ואם תוסכם, לאימוץ רשמי.

תקנות הבריאות הבינלאומיות היו אבן היסוד של אבטחת הבריאות העולמית במשך עשרות שנים, אך מגיפת ה-COVID-19 הראתה את הצורך לחזק אותן בתחומים מסוימים כדי להתאים אותן למטרה. מדינות תופסות את ההזדמנות ההיסטורית הזו להגן על הדורות הבאים מהשפעתן של מגיפות ומגיפות, תוך מחויבות לשוויון וסולידריות".

ד"ר טדרוס אדהנום ג'ברייסוס, מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי

הפגישה השמינית הזו של קבוצת העבודה על תיקונים ל-IHR (WGIHR) התחילה ב-22 באפריל והושעתה היום. בעוד שהתהליך מתקיים לצד משא ומתן על הסכם המגיפה הראשון בעולם לחיזוק שיתוף הפעולה העולמי בין ממשלות כדי להתכונן למגיפות, למנוע ולהגיב למגיפות, הוצע ב-WGIHR8 כי שתי החלטות נפרדות על שני התהליכים יועברו לאסיפת הבריאות העולמית במאי. המשא ומתן מתחדש על הסכם המגיפה ב-29 באפריל ונמשך עד 10 במאי.

במהלך הפגישה השמינית של ה-WGIHR, הושגה התקדמות משמעותית בהשלמת חבילת התיקונים, כאשר מדינות שהן צדדות הגיעו להסכמה בתחומים קריטיים.

יו"ר משותף של WGIHR, ד"ר אשלי בלומפילד, אמרה: "העבודה לחיזוק ההגנה הגלובלית שלנו מפני מצבי חירום וסיכונים בבריאות הציבור, באמצעות הסכמה למערכת חזקה יותר של תקנות בריאות בינלאומיות, משקפת הן את הסיכונים שהעולם המקושר הדדי שלנו מתמודד היום, והן את ההכרה והנכונות של מדינות כדי להבטיח שאזרחיהן יהיו מוגנים טוב יותר".

עמית היו"ר המשותף של WGIHR, ד"ר עבדאללה אסירי, אמר כי התיקונים המוצעים ל-IHR ניתנים ליישום בקלות ומכירים בחשיבות השוויון בהבטחת תגובה גלובלית יעילה.

"מגיפת COVID-19 הראתה לעולם שווירוסים בעלי פוטנציאל מגיפה אינם מכבדים את הגבולות הלאומיים", אמר ד"ר אסירי. "תיקון תקנות הבריאות הבינלאומיות משקף את הצורך הקריטי לחזק את ההגנות הקולקטיביות שלנו מפני סיכוני בריאות הציבור הנוכחיים והעתידיים, כך שניתן יהיה להגן טוב יותר על בריאותם, החברות והכלכלות של אנשים, והכל תוך כיבוד נחרץ ודבקות בעקרון הריבונות הלאומית".

הישיבה השמינית של ה-WGHIR תתחדש במושב אחרון בן יומיים 16-17 במאי כדי להמשיך ולסיים את עבודת קבוצת העבודה על פי המנדט שלה מאסיפת הבריאות

ל-IHR יש 196 מדינות צד, הכוללות את כל 194 המדינות החברות ב-WHO בתוספת ליכטנשטיין והכס הקדוש. צדדים אלה הובילו את התהליך לתיקון ה-IHR. התקנות נוהלו על פי סעיף 21 של חוקת ארגון הבריאות העולמי. כל תיקון ייכנס לתוקף עבור כל המדינות שהן צדדים, לאחר תקופה מוגדרת, למעט אלו המודיעות למנהל הכללי של ארגון הבריאות העולמי על דחייה או הסתייגות.

דילוג לתוכן