Search
צילום: Pixabay

מדינה ללא תקציב – מה הן ההשפעות עלינו במהלך השנים הבאות

מדינת ישראל מצויה בפלונטר פוליטי משמעותי. עומדות על הפרק בחירות שלישיות, כאשר מעבר לעובדה שתקציב משמעותי מושקע בבחירות, במקום שיהיה מושקע במקומות שבהם הוא באמת דרוש, התקציבים עבור התחומים השונים הנוגעים לביטחון, כלכלה ורווחת המדינה, איננו נקבע באופן יציב כל עוד אין ממשלה. אי התקציב היציב והקבוע בכל התחומים הרלוונטיים למדינת ישראל, זהו דבר שבהחלט יפגע בתושבי המדינה מבחינות רבות, בשנים הבאות. מעבר לפגיעה בביטחון, בכלכלה וברווחה, תהיה פגיעה ישירה בתחום הבריאות.

פגיעה במערכת הבריאות

אין ספק שמערכת הבריאות זקוקה לתקציב שוטף ויציב על מנת להתקיים בצורה הטובה ביותר. כיום בישראל מערכת הבריאות איננה מתפקדת כראוי ולא מעט חולים מוצאים את עצמם מאושפזים במסדרונות בתי החולים או שבים חזרה לביתם לאחר שבקבלה במיון לאחר המתנה ארוכה, בישרו להם שאין כיצד לסייע להם מפאת קוצר המשאבים. מעבר לכך, סל התרופות בישראל יפגע באופן משמעותי. לפני פרק זמן קצר, החלו הדיונים של ועדת סל התרופות לשנת 2020. מדובר על דיונים הנערכים במסגרת וועדה של 20 חברים אשר העומד בראשה הוא פרופסור זאב רוטשטיין, מנהל המרכז הרפואי הדסה. על אף שהדיונים רק החלו והם צפויים להמשך עד חודש דצמבר, הרי שכבר עכשיו ניתן לראות את הצפי לפגיעה בתחום סל התרופות בשנים הבאות.

הדיונים של ועדת סל התרופות נערכים ללא מסגרת תקציב בשל העובדה שאין ממשלה בישראל ואזרחי ישראל ניצבים בפני בחירות שלישיות. כל עוד לא הוקמה ממשלה חדשה, לא יהיה תקציב קבוע לשום ענף הדורש זאת במדינת ישראל, לרבות ענף הבריאות הכולל בו בין היתר את סל התרופות. תרופות אשר לא יכנסו לסל מפאת קוצר תקציב, עלולות לפגוע באופן משמעותי בחולים במדינת ישראל. ישנן לא מעט תרופות חדשות למגוון מחלות שונות הדורשות אישור. הועדה אשר דנה בסל התרופות, לא פעם תקבל החלטות לגבי אי הכנסה של תרופה חדשה יעילה וחשובה לסל התרופות וזאת בשל אי הוודאות לגבי תקציב הסל. מדובר על החלטות שכאמור, עלולות לפגוע בחולים רבים ובאזרחי המדינה כולה בטווח הרחוק.

סל תרופות ללא תקציב

כאמור, ועדת סל התרופות מתכנסת מזה 20 שנה, על מנת להחליט איזה תרופות יכנסו לסל התרופות ואיזה תרופות לא יכנסו לסל התרופות. שנת 2020 איננה מביאה עימה בשורות טובות לוועדה המתכנסת לקראת אישור סל תרופות חדש לשנה זו. אין תקציב יציב וקבוע ועל כן, על אף שהוגשו לוועדה כ900 תרופות חדשות הזקוקות לאישור כניסה לסל וכ150 טכנולוגיות רפואיות חדשות אשר בכוחן להציל חיים של חולים רבים, אין לדעת האם מסגרת התקציב הזמנית שהוקדשה לצורך סל תרופות, אכן תאפשר לוועדה להכניס לסל את התרופות החשובות והיקרות העומדות על הפרק. ללא מסגרת תקציב מוגדר ומוגדל, הרלוונטי עבור מערכת הבריאות כולה לרבות סל התרופות, ישנן לא מעט תרופות חשובות הרלוונטיות לסיוע בתהליכי ריפוי של מחלות קשות כגון: מחלות כלי דם, מחלות סרטן ועוד, אשר לא יכנסו לסל התרופות.

אי יציבות תקציבית פוגעת באזרחי המדינה כולה

אין ספק שאי היציבות התקציבית הנובעת מכך שאין ממשלה בישראל כבר פרק זמן משמעותי וכן, מכך שמושקעים תקציבים משמעותיים מאוד במערכות בחירות, כאשר השלישית עומדת על הפרק, אלו דברים אשר פוגעים באופן מהותי בקבלת החלטות חשובות הנוגעות לביטחון אזרחי המדינה, כלכלת אזרחי המדינה, בריאות אזרחי המדינה ורווחת אזרחי המדינה. אין ספק שהפגיעה יכולה להיות משמעותית מאוד והרסנית מאוד בטווח זמן של השנים הבאות.

צילום: Pixabay
דילוג לתוכן