המועצה הדתית רעננה חילקה למתפללי בתי הכנסת מגנט הכולל את כל המידע הנחוץ לערב פסח – זמני היום ומיקום החביות והשעות שעיריית רעננה הקצתה לביעור חמץ ברחבי העיר בערב פסח. בנוסף חילקה המועצה הדתית מגנט ספירת העומר. הדביקו את המגנטים על המקרר!