Search

"מגלים את רעננה" – רעננה על מפת ההיסטוריה!

כבוד לרעננה ולמורשתה! העיר נבחרה באחרונה להשתתף במיזם הקהילתי "ישראל נגלית לעין" בהובלת "יד בן צבי" לתיעוד, לגיבוי ולהצלה של תמונות המדינה והארץ, תושביה ותולדותיה.

מטרות המיזם, במימון משרד ראש הממשלה ובשותפות עיריית רעננה, הינן לחזק את הקשר של תושבי רעננה אל העיר ותולדותיה, על ידי שיתופם כמתעדים או מתועדים במפעל לתיעוד חזותי ושימור של תמונות מאלבומים פרטיים. כל החומר התיעודי שייאסף מרעננה ישתלב למעשה במיזם הארצי ובכך יוכלו אה אזרחי ישראל להיחשף למורשתה של רעננה – התצלומים יישמרו בארכיון העיר, במרכז התיעוד של המיזם באינטרנט , ברשת ארכיוני ישראל ובארכיון יד בן-צבי.

רעננה התקבלה למיזם לאחר שהציגה בפני מנהלי יד בן צבי, את פעילות התיעוד ומלאכת שימור המורשת ההיסטורית של העיר, המתבצעת בארכיון העיר בראשותה של הגב' רחל ריינשטיין. עם הצטרפותה של רעננה למיזם, ביקר הצוות המוביל של הפרויקט ברעננה בצריף הנשיא, יצחק בן צבי, ונטל חלק ביום עיון מקיף בנושא מורשת ישראל, בהשתתפות צוותי מורשת מכל רחבי הארץ.

במסגרת יום העיון נפגשו ראשי יד בן צבי ומנהלי המיזם מטעם משרד ראש הממשלה – ד"ר נירית שלו כליפא ומר ראובן פינסקי, מנהל מחלקת המורשת במשרד ראש הממשלה עם צוות הארכיון העירוני וחברת מועצת העיר הגב' דרורה כהן,שתסייע בגיוס המתנדבים ובאיסוף השמות של תושבי העיר שהגיעו לרעננה בעשורים הראשונים של המדינה.

פתיחת המיזם ברעננה, והצגת הפרויקט ע"י ד"ר נירית שלו כליפא, תתקיים ביום ג', 21.5.2013 , בשעה 9:30 ב"מרכז ללימודי תולדות רעננה", ארכיון העיר, בכתובת גולומב 5 רעננה (כניסה מהגינה הציבורית).

תושבי העיר, המעוניינים ליטול חלק במיזם כמתעדים, ולשתף בסיפורים, תמונות וחוויות מימי הקמת הישוב, מוזמנים לפנות ישירות לארכיון העירוני בטלפון: 09-7414110, 7437045 או למייל : raanana.ybz@gmail.com

כתובת אתר מיזם "ישראל נגלית לעין" – https://www.israelalbum.org.il/

 

דילוג לתוכן