המועצה הדתית רעננה חילקה לכול קהילות בתי הכנסת בעיר 3,500 עותקים של “מגילת אסתר” ייחודית מסדרת “תנ”ך הדגשת הנאמר”.