Search

מגדלי התאורה במגרש הפועל – מעז יצא מתוק?

ביום חמישי חילקה העירייה לתיבות הדואר של תושבי האיזור אגרת אישית מראש העיר. חופרי פותח ברקע ההיסטורי של מגרש הכדורגל ברחוב קרן היסוד ומסביר כי לא מדובר במגרש של העירייה, אלא של אגודת הספורט "הפועל רעננה" שהוקם על קרקע פרטית לפני עשרות שנים. האגודת פנתה לוועדה המקומית לתכנון ובניה בבקשה לקבל היתר להחלפת עמודי התאורה, בקשה התואמת את התב"ע ואת ייעוד המגרש, ולכן האישור אינו פתוח להתנגדויות מצד השכנים או העירייה. ואולם מאחר והאגודה הציבה את העמודים במגרש בטרם הסתיים תהליך קבלת היתר הבניה, הוציאה העירייה צו הפסקת עבודה, ופנתה לתובע העירוני להגשת תביעה לבית המשפט נגד אגודת הספורט בשל הפרת הצו.

בשנתיים האחרונות לא התקיימה פעילות במגרש משום שלא אושר על ידי התאחדות לכדורגל. לאחרונה שבה "הפועל רעננה" לשחק במגרשה הביתי והפרטי ברחוב קרן היסוד ובשל דרישות ההתאחדות נאלצה האגודה להחליף במגרש את עמודי התאורה.

ראש העיר מדגיש במכתבו כי לא צפוי כל שינוי בהיקף הפעילות או תוספת של משחקים בשל הצבת עמודי התאורה. למעשה, היות ומשחקי הליגה מתקיימים גם במהלך השבוע, בשעות הערב המוקדמות, צפויה ירידה משמעותית בכמות המשחקים בשישי-שבת. משחקי הקבוצה ימשיכו להתקיים במתכונת עבר, כשהתאורה תשמש למשחקים רשמיים של קבוצת הפועל רעננה בלבד. לא יתקיימו אימונים בשעות החשיכה ולא תנוצל התאורה למטרת אימוני הקבוצה. כמו כן לא תאפשר העירייה השכרת המגרש לאגודות אחרות בשעות הערב והחשיכה ולא בשישי ושבת.

סגן ראש העיר אריה פרידמן מדווח לדתילי רעננה כי בשנים עברו בשל העובדה שהמשחקים התקיימו בשבת לא ניתן היה לשלוח פקחי עירייה לטפל בבעיות החניה והתנועה. כעת הונחה מנכ"ל העירייה לפעול מול האגודה, משטרת ישראל ואגפי העירייה הרלוונטיים כדי למנוע בעיות מסוג זה, בדרך של הגברת אכיפה וטיפול בעברות החניה והתנועה, טיפול בניקיון ומפגעי חזות עיר הנגרמים על ידי האוהדים באזור המגרש, במימון האגודה ולא מכספי הציבור.

 

דילוג לתוכן