Search

מגבירים את האכיפה.

זה כבר זמן מה שתושבים רבים מתלוננים על רמת הניקיון בעיר כשאחד המפגעים הבולטים אליהם מתייחסות התלונות הוא בעיית צואת הכלבים.

מסיבה זו החלה עיריית רעננה בראשית החודש במהלך גורף של הגברת מאמצי האכיפה למיגור תופעת הכלבים המשוטטים בעיר ואי איסוף צורכי הכלבים.

במסגרת זו, פועלת העירייה במשנה כוחות לאיתור בעלי כלבים שאינם אוספים את צואת כלביהם, כמו גם כלבים משוטטים ללא בעלים, זאת באמצעות סיורים מוגברים שמקיימים פקחי העירייה ברחובות העיר ובגנים ציבוריים והטלת קנסות בהתאם – עד לסך של 500 שקל. מאז תחילת המהלך כבר נרשמו דוחות וקנסות לכ- 16 מתושבי העיר על אי ציותם לחוקים ולנהלים.

מעיריית רעננה נמסר כי צעדים אלו ננקטים כחלק מהרצון לשמור על איכות החיים של תושבי העיר, רמת התברואה וניקיון העיר, וכן על שלומם וביטחונם האישי של תושביה.

 

דילוג לתוכן