Search

מבצע קמחא דפסחא יוצא לדרך!!!

גם השנה מתקיים מבצע  קמחא דפסחא המסורתי הנוהל על ידי זאב יפה וויוי מן.

בתאריך 18.03.13 יתקיים המבצע וחלוקת כ 3000 ארגזי מנות לכ 1500 משפחות בכל רחבי הארץ.

העלות הכוללת של המזון המחולק הינו כ 400,000 ₪ .העלות התיאורטית של המזון ברשתות השווק הינו כ- 1,000,000 ₪.

החבילות נארזות באריזות משפחתיות על ידי מתנדבים עד לתאריך 17.03.13 אצל הספקים עצמם.

ביום 18.03.13 יגיעו כ- 5 משאיות גדולות ויפרקו כ 50 משטחי מזון ברחבת בית הכנסת היכל בנימין (בין השעות 08:00 עד 11:00 ).   משאיות ממקומות אחרים בארץ ומשאיות צבאיות יגיעו לקחת כ 2000 ארגזים למקומות אחרים בארץ (בין השעות 11:00 ועד 15:00 ).

יתרת החבילות מיועדות לתושבי רעננה ויחולקו על ידי מתנדבים בסיוע חיילים מחטיבת הצנחנים. רכבים של מתנדבים יגיעו ויקבלו רשימות שמיות עם חבילות. ויחלקו אותם בתוך רעננה החל משעה 16:00

סך המתנדבים הכולל במבצע זה עומד על כ 200.

 

הרשימה הנ"ל היא רשימה מספרית אך את שמחת החג שמביאות החבילות  למשפחות השונות, לא ניתן לכמת למספרים. יישר כח לכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה.

דילוג לתוכן