המועצה הדתית ברעננה פרסמה מודעה בה היא מסכמת את שלב ההכנות למבצע סימון ספרי התורה ומכריזה על תחילת שלב הביצוע. למעלה מ 200 ספרי תורה יסומנו בסבסוד משמעותי של המועצה הדתית.