Search

מבצע "הקש בדלת" נפתח ברעננה.

יום שני הקרוב, 31.10.2011 יצאו מאות מתלמידי בתי הספר ברעננה למבצע "הקש בדלת" של האגודה למלחמה בסרטן. התלמידים יעברו בין בתי התושבים החל משעות אחר הצהריים לשם גיוס תרומות לאגודה.

לקראת המבצע בראשית השבוע הבא, אירח ראש העיר נחום חופרי בלשכתו נציגים מהאגודה למלחמה בסרטן ובראשם את יו"ר הסניף ברעננה, הגב' אורה שני. במהלך הפגישה העלה ראש העיר רעננה תרומה ראשונה למבצע ע"ס 5,000 שקל שנמסרו לגב' שני. בפגישה נמסר כי יעד המבצע עומד השנה על 100,000 שקל, לאחר שבשנה שעברה תרמו תושבי רעננה 70,000 שקל.

ראש העיר רעננה, נחום חופרי, קרא לתושבי העיר לפתוח את ליבם ואת כיסם והוסיף כי "הוא רואה חשיבות רבה בהתגייסות תושבי רעננה ובני הנוער למבצע ובתרומה לפעילותה של האגודה למלחמה בסרטן." חופרי הוסיף כי "כיום אין אדם שלא נפגע באופן זה או אחר ממחלת הסרטן ולכן זו המשימה של כולנו להיאבק במחלה הקשה. "

בתמונה: ראש העיר רעננה, נחום חופרי, מוסר ליו"ר סניף האגודה למלחמה בסרטן, אורה שני, את התרומה של עיריית רעננה ע"ס 5,000 שקל.

צלם: שרון בוקוב

 

דילוג לתוכן