Search

מאמצי ראש העיר הוכתרו בהצלחה – "אור ירוק" לבניית "נאות עוזי".

תוכנית הבינוי רע/2014, הידועה בשמה "נאות עוזי", קיבלה "אור ירוק" ליציאה למכרז לשיווק הקרקע, להקמת כ – 240 יחידות דיור לזוגות צעירים על אדמת מנהל מקרקעי ישראל, בצפון מערב רעננה, מצפון למרכז הטניס העירוני ובהמשך לשכונת לב הפארק.

למעלה משש שנים חלפו מאז שאישרה הוועדה המקומית לתכנון ובניה בעיריית רעננה את תוכניות הבנייה. התוכנית, שקיבלה את אישור הוועדה המחוזית לאחר חמש שנים ארוכת, נתקעה גם לאחר אישור התכנית בשל מחלוקת שפרצה בין הנהלת "כפר בתיה" שטענה לזכויות בקרקע לבין מנהל מקרקעי ישראל.

מימוש הפרויקט המשותף לעיריית רעננה, מנהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון התאפשר בתום חודשים ארוכים של התדיינות בין הצדדים. ראש העיר נחום חופרי וסגנו, איתן גינצבורג, ניהלו משא ומתן מוצלח, שבסופו הסכים מוסד "כפר בתיה", באמצעות ארגון נשות אמי"ת, להעביר את הקרקע שהייתה מוחזקת על ידם לידי משרד השיכון באמצעות המינהל, ולאפשר את תחילת העבודות ואת הכשרת השטח.

ארגון נשות אמי"ת ומינהל מקרקעי ישראל ימשיכו את הליכי הגישור בניהם לגבי דרישת הפיצויים שהארגון דורש מהמינהל.

כבר בימים הקרובים ניתן יהיה להתחיל להוציא את המכרזים ואת העבודות בשטח שמיועד לזוגות צעירים זכאי משרד השיכון.

בנוסף הודיע ראש העיר כי הנחה את הצוות המקצועי של עיריית רעננה לקדם את תוכנית "נאות שדה", להקמתן של 450 יחידות דיור בר-השגה כ – 50% מהן להשכרה , על אדמת מינהל מקרקעי ישראל בצפון העיר. מדובר בשטח שמצפון לרחוב וייצמן בין הקאנטרי קלאב לבין שכונת רסקו.

ראש העיר נחום חופרי: "אנו לא נחסוך במאמצים ונעשה כל שלעיל ידינו כדי לאפשר בניה לזוגות צעירים בכלל, ולבני רעננה בפרט, להתגורר בעיר.

תוכניות אלה הינן חלק ממאמץ כולל של העירייה, בראשותי, לפתח את רעננה ולהשאיר בה את בני הדור הצעיר. בשנים הקרובות אנו מייעדים הקמה של מאות יחידות דיור לזוגות צעירים, בני העיר, במקביל להקמתן של שכונות חדשות".

 

דילוג לתוכן