Search

מאמץ אחרון להשלמת "הבית של בנג'י" – בית לחייל הבודד.

"הבית של בנג'י" קורם עוד וגידים ומתקרב לקו סיום הבניה. הבית, אותו השיקו עיריית רעננה וקרן בנג'י הילמן לפני כ- 6 שנים הינו פרויקט ייחודי המיועד עבור חיילים קרביים בודדים. בכל שנה ייתן הפרויקט מענה מלא לחמישים חיילים בודדים קרביים – בית חם הכולל מגורים, ארוחות, פעילויות חברתיות וכיוצא בזה, במהלך סופי שבוע ורגילות. בנוסף, יספק הבית גם שירותי תמיכה והדרכה לכל חייל בודד (לא רק לדיירי הבית) במטרה לסייע במעבר מוצלח לחיים האזרחיים.

הבניין, היושב על דונם וחצי שנתרם על ידי עיריית רעננה, קרוב לסיום, אולם הקרן עדיין זקוקה לגייס סכום נכבד על מנת להשלימו ולהתחיל ביישום הפרויקט. הקרן ועיריית רעננה פונים בימים אלה אל תושבי העיר שאימצו בחיבוק חם את הפרויקט המדהים הזה להוסיף ולתרום על מנת לגייס את מלוא המשאבים הנחוצים להפעלת המתקן.

עוד מאמץ קטן שלנו יקצר את משך ההקמה ויאפשר כל שנה בית חם לחמישים חיילים בודדים.

• המחאות ניתן לשלוח לקרן בנג'י הילמן, לרח' החי"ל 7/7, רעננה 43316.

• תשלום בהעברה בנקאית ניתן לבצע לבנק דיסקונט, אחוזה 119, רעננה, סניף 92, חשבון מס' 67933434 – עבור קרן בנג'י הילמן. יש לציין על ההמחאה או ההעברה הבנקאית "לפקודת קרן בנג'י הילמן" לתשלום בכרטיס אשראי, ניתן להשתמש בקישור:

https://www.benjihillman.org/english/Foundation.asp?Category_ID=88922

 

דילוג לתוכן