“קרן רועי לא אחסר”, עיריית רעננה והמועצה הדתית מאירים את העיר! צוותי תלמידים יבקרו בבתי קשישים מצוידים בערכת חנוכה ויקיימו בצוותא הדלקת נרות.