Search

מאות השתתפו בהלוויתו של מנחם אביצור.

בצד האבלות האישית והמשפחתית- הציבור הדתי ברעננה אבל. מנחם, שימש בעבר כמנכ"ל רדיו קול חי, מנכ"ל מקור ראשון ובחודשים הראשונים מנכ"ל גאוקרטוגרפיה, אך ברעננה זוכרים את מנחם עם חיוכו הרחב ,עיניו הצוחקות ועשייתו הציבורית הרבה. מנחם היה איש ציבור שלא הרבה במילים אלא דחף קדימה ולא שקט לרגע בנושאי צרכי ציבור.

מנחם היה חבר פעיל בקהילת "צור ישראל"( בית כנסת שירת דבורה). שיעורי התנ"ך שהעביר בבתי הכנסת בעיר היו מוקד משיכה לחוייה אינטלקטואלית ורוחנית. חזונו היה כי דרך שיעורים העוסקים בפרשת השבוע והתנ"ך ניתן לחבר את כלל החברה בישראל ולכן הקים עם הרב אביחי קצין את "מפגש הפרשה"- שיעורים העוסקים בפרשת השבוע אותם שלח והעביר לציבור. מנחם העביר שיעורים בבתי כנסת שונים ברחבי העיר, בפתח תקוה, בבתים פרטיים של אנשים ואף בביתו שלו.

מנחם היה חבר בסיעה המורחבת של המפלגה הדתית המאוחדת ברעננה וחבר בכיר בהנהלת אגודת הספורט "אליצור- רעננה". בניו- ששיחקו ומשחקים בקבוצות השונות מעידים "כי לא היה משחק כדורסל שבו הם השתתפו שאבא לא הגיע אליו. לא משנה באיזה שעה, באיזה יום ובאיזה מקום- אבא היה מגיע ומעודד".

אריה פרידמן, סגן ראש העיר מספר כי התייעץ עם מנחם רבות בנושאי ציבור: "היה למנחם הכישרון לתאר באותו משפט את המסתברא ואת האיפכא מסתברא כך שיכולת בהתייעצות עימו לחקור כל ארוע בזוויות שונות. שיקול הדעת, התבונה והידע הנרחב של מנחם יחסרו לי באופן אישי ולהנהגת הציבור הדתי בעיר עם לכתו"

 

יהי זכרו ברוך.

דילוג לתוכן