המועצה לארץ ישראל יפה המעניקה כוכבי יופי לערים מקיימת תחרות לבחירת “בית הכנסת היפה” הן בחזות והן במהות. העיתונאי שאול מייזליש יו”ר התחרות. דתילי רעננה ממליץ לקהילות העיר – הרשמו לתחרות!!

לראשונה מתקיימת תחרות “בית כנסת היפה” ביוזמה של סניף השרון והשומרון של המועצה לישראל יפה, בהנהלתה של גב. ליסה כהן.

זו הפעם הראשונה שייבדקו הפרמטרים הקשורים לטיפוח בית הכנסת תוך שימת דגש על בית כנסת מקיים – “ירוק”.

מטרת התחרות לעודד טיפוח של בתי הכנסת וחזותם, פעילות לקהילה, עידוד הקשר בין יהדות לשמירה על איכות הסביבה, חינוך סביבתי ודרך חיים “מקיים”. בתי הכנסת הם המוסדות היחידים כמעט שבהם מתייצבים האנשים באופן וולונטרי וככזה בית הכנסת מהווה בית שני לאנשים רבים. מכאן החשיבות לעידוד טיפוחו והפיכתו לידידותי לאדם ולסביבה.

נושאי ההערכה שייבדקו ע”י צוותים שיעברו בין בתי הכנסת יהיו: חזות חיצונית; פנים בית הכנסת והמבנה; פעילות לקהילה; בטיחות ובטחון ויוזמות סביבתיות.

יו”ר התחרות – מר שאול מייזליש, סופר ועיתונאי. שופט ראשי – מר אפרים בן אהרון.

המעוניינים להעניק חסות לתחרות, ובתי הכנסת המעוניינים להרשם לתחרות נא לפנות לגב.ליסה כהן, לסניף של המועצה לישראל יפה: טל: 09-7662563 מייל:lisac@ksaba.co.il