Search

לראשונה – תחנת הזנקה של מגן דויד אדום ברעננה.

בימים אלו החלה לפעול נקודת שירותי חירום שתכלול תחנת הזנקה של ניידת אמבולנס, רכב כיבוי אש של שירותי כבאות והצלה ומטה הפעילות של סיירת הביטחון העירונית הכוללת את מרכז השליטה והניידות.

נקודת שירותי החירום הוקמה בכניסה לאיזור התעסוקה בפינת הרחובות ויצמן והחרושת. המיקום המרכזי של הנקודה כמו גם דרכי הגישה המהירים ממנה, יאפשר לשירותי החירום – אמבולנס, מכבי-אש וניידות סיירת הביטחון – לקצר משמעותית את זמני ההגעה לזירות ההתרחשות ולטפל באירוע במיידית.

בשלב זה פועלת בנקודה ניידת מד"א כשכבאית וסיירת הביטחון צפויים להצטרף בימים הקרובים עם תום הכשרת המבנים.

בהקשר זה יש לציין כי גם נקודת המשטרה הקהילתית ברעננה והמשמר האזרחי ישנו את מיקומם הנוכחי ויעברו למבנה קופת חולים כללית לשעבר ברחוב אחוזה בין אחד העם לשברץ שהועבר לבעלות העירייה. מדובר אמנם רק במרחק של כמאה מטר אך השינוי הצפוי בשירות שינתן לתושבי העיר הוא משמעותי.

 

דילוג לתוכן