Search

לראשונה בישראל – סגנית יו"ר מועצה דתית.

לראשונה בישראל נבחרה אישה לתפקיד סגנית יו"ר מועצה דתית. בישיבתה השנייה של מליאת המועצה הדתית ברעננה נבחרה אושרה קורן לסגנית יו"ר המועצה הדתית ובכך הושלמה שלישיית ההנהלה לאחר שבישיבה הראשונה של המליאה נבחרו אריה פרידמן לתפקיד יו"ר המועצה ודב פלדמן לגזבר.

זה התקדים השני שהציבה המועצה הדתית ברעננה וזאת לאחר שלמליאה נבחרו ארבעה נשים – כמחצית מחברי המליאה. יו"ר המועצה אריה פרידמן שהכריז כי בחירת נשים כנציגות במליאה בכלל ובתפקיד סגנית היו"ר בפרט, הינו יעד שהוא הציב למועצה בראשותו, היה זה שהציע את שמה של אושרה קורן לתפקיד. בנימוקיו למועמדותה אמר פרידמן כי אושרה הינה האישיות המתאימה הן מהפן הייצוגי והן מהפן המעשי ובתום דבריו נבחרה אושרה פה אחד לתפקיד.

אושרה קורן, ראש בית המדרש מת"ן וממייסדי ארגון הרבנים ותלמידות החכמים "בית הלל", עומדת עם בעלה הרב צבי קרן בראש קהילת "כינור דוד" ושימשה במשך כשלוש עשרה שנה כחברת מועצת עיר מטעם הרשימה הדתית.

דילוג לתוכן