Search

לראשונה בישראל: הסכמי קדם נישואים על פי ההלכה.

פורסם לראשונה בדתילי-ישראל.

בשיאה של עונת החתונות, פותח ארגון רבני בית הלל בקמפיין המעודד זוגות העומדים להינשא, לחתום על הסכם קדם נישואין, במטרה למנוע מקרים של סירובי גט, סחיטה ועגינות. עמדה זו היא ראשונה מסוגה בישראל, מטעם ארגון רבני ארגון רבני אורתודוכסי.

בנייר עמדה שמוציאים רבני הארגון הם מציינים כי "אנו עדים בכאב, לכך שאחוז הגירושין בעולם היהודי בכלל ובישראל בפרט, הולך וגדל לשיעור שאינו ניתן להתעלם ממנו. בד בבד, בעיית סירוב הגט, העלולה להכות הן בגברים והן בנשים בישראל, מתפשטת ומתרחבת, כאשר אחד מבני הזוג המתגרשים מבין שיש כוח בידו להשתמש בסירוב הגט כאמצעי לסחיטה או לנקמה. בעיית העגונות והעגונים כיחידים חריפה, כיוון שהם מנועים מלהקים משפחות חדשות ובריאות ועל אחת כמה וכמה חריפה בעיית הנשים המנועות מללדת ילדים.

לאחר התייעצות רבות עם דיינים, רבנים, ראשי ישיבה ומומחים בנושא, ולאחר שיקול דעת ארוך ולימוד הנושא בתוך הארגון, החלטנו לצאת בקול קורא לכל חלקי הציבור לחתום על הסכם קדם נישואין למניעת סירוב גט. למהלך זה קיבלנו את תמיכתם של הרב נחום רבינוביץ' שליט"א ראש ישיבת "ברכת משה", והרב אהרון ליכטנשטיין שליט"א ראש ישיבת "הר עציון". ראוי לציין שכלל ארגוני הרבנים האורתודוקסים בארה"ב תומכים ומעודדים חתימה על הסכמי קדם נישואין.

הסכם קדם נישואין יוצר לחץ כלכלי על סרבן או סרבנית הגט, דבר שהוכח כאמצעי יעיל למניעת סירובי גט ועגינות, במקרים רבים.דווקא מתוך דאגה לשלמות התא המשפחתי היהודי אשר הוא אבן היסוד של חברה יהודית בריאה, אנו מאמינים שחתימה על הסכמי קדם נישואין אשר תהפוך לנורמה חברתית, רק תחזק את התא המשפחתי במדינת ישראל.

אנו מעודדים את כל הזוגות הנישאים בישראל לחתום טרם נישואיהם ובפעולתם זו להמחיש, הלכה למעשה, את אהבתם ומסירותם אחד כלפי משנהו. התחושה הרווחת אצל הזוגות הנישאים ערב נישואיהם, היא כי "לי זה לא יקרה". ברם, הסכמי קדם נישואין הינם תקנה המשמשת כאמצעי בטיחות, בדיוק כפי שתיקנו חז"ל את תקנת הכתובה.

אנו קוראים לכל חברינו הרבנים להכיר באחריות הרובצת על כתפיהם בכל קידושין שהם מסדרים, להוציא את הזוג לדרך חייהם המשותפים בבטחה ובכבוד הדדי, על ידי עידוד הזוגות לחתום על הסכם קדם נישואין סמוך לנישואיהם. אנו סבורים שעל כל מחנך ומחנכת בישראל להסביר לתלמידיהם שאת קדושת מצוות הנישואין והגירושין אסור להפר דרך סירוב גט ושעל כל אדם לדאוג לחברה תקינה, על ידי חתימה על הסכם למניעתו. מתוך הנהגה מפוכחת אנו פונים להורים של החתנים והכלות בבקשה שגם הם יגלו הנהגה פנים-משפחתית ויגנו על ילדיהם בעידוד לחתימה על הסכם קדם נישואין למניעת סירוב גט.

מבין ההסכמים הקיימים אנו ממליצים לחתום על ההסכם לכבוד הדדי. אנו נמשיך את המאמצים לפיתוח ולשימוש בפתרונות הלכתיים מעשיים מניעתיים, אשר כולם יחד יביאו למיגור התופעה של סירוב גט והעגונות ולהנחלת שלום בית אמיתי בבתי ישראל.

 

דילוג לתוכן