עבודות קיץ במוסדות החינוך ברעננה – בניית בית ספר יסודי חדש, כיתות חדשות, מתחמי גני ילדים, מרחבי למידה והכלה חדשניים, עבודות נגישות, טיפול בליקויי בטיחות ועוד


עיריית רעננה מקיימת במהלך חופשת הקיץ עבודות בינוי ושיפוצים בעשרות מוסדות חינוך בעיר לקראת פתיחת שנת הלימודים. העבודות כללו בניית בית ספר יסודי חדש בשכונת נווה זמר (שצפוי להיפתח בתחילת שנת 2020), בניית 6 גני ילדים, בניית כיתות לימוד, אולם ספורט, מתחמי לימוד והכלה חדשניים, שדרוג תשתיות, עבודות להנגשת מבנים ועוד. במסגרת השיפוצים והשדרוגים במוסדות חינוך הושם דגש רב על טיפול במפגעי בטיחות, נגישות חושית ופיזית, החלפת מערכות מיזוג ישנות בחדשות וחסכוניות הן בכיתות לימוד והן באולמות ספורט, פתרון אקוסטי לשיפור הלמידה, שדרוג מטבחים בגני ילדים ועוד. חלק מהעבודות השיפוץ בוצעו בכוחות פנימיים של עובדי העירייה, דבר שהוביל לחיסכון כספי משמעותי.

תכנית השיפוצים האופרטיבית, המהווה חלק מתכנית עבודה רב שנתית, גובשה בעקבות סקר מקדים שהתבצע באמצעות חברה מקצועית ומוסמכת, שבחנה לעומק את צורכי השיפוצים, התשתית, מצב המבנה והחצרות של כלל מוסדות החינוך בעיר.

במסגרת החשיבה המקדמית לקראת תכנון הבנייה, הזמין אגף החינוך בעיריית רעננה, בשיתוף משרד החינוך, מנהלים ומורים לקחת חלק בעיצוב ובתכנון מרחבי הלמידה החדשניים בבתי הספר והגנים. בהתאם לרוח זו הוקמו ברחבי העיר 8 מרחבים ייחודיים המעבירים תהליכים חינוכיים יוצאי דופן, במטרה לאפשר לאנשי החינוך לפעול בהתאם לתפיסות עולם חינוכיות המתאימות למאה ה -21.

דוגמא למרחב לימודי ייחודי חדש ניתן למצוא בבית ספר “הדר”, בו נבנה מתחם לכיתת חינוך מיוחד שמסייע  לפתח את מסוגלות התלמידים בעזרת חוויה רב חושית (צילום, בישול, תיאטרון וכד’). מרחב חדשני נוסף נבנה בבית ספר “ברטוב”, ומיועד ללימודי אמנויות הבמה (קולנוע, דרמה), שיאפשר חווית מימוש עצמי של התלמידים. כמו כן, נבנה מרחב למידה חדשני ברוח “היי-טק” בחטיבת “השרון”, המאפשר למידת חקר התנסותית, תוך שילוב מעבדות הלימוד וכלים מתוקשבים כחלק מחוויית הלמידה.

מרחבי הכלה חדשים הוקמו בבתי הספר “שקד” ו”יחדיו”, ונועדו להעניק מרחב הירגעות שקט ומזמין עבור תלמידים ותלמידות הזקוקים לכך במהלך יום הלמידה.

בנוסף, בוצעו שיפוצים בתקרות אקוסטיות ב – 16 גני ילדים שונים לשיפור השמע, שופצו לעומק מעבדות בבתי ספר, שופצו חדרי מורים, בוצעו עבודות איטום בבתי ספר וגני ילדים, בוצעו התאמות הנגשה שונות, נוספו מבנים יבילים בשלושה בתי ספר לתגבור כיתות ועוד.