Search

למרות הסערה השבוע: מלכה פיוטרקובסקי- הלכה בדרכה לרעננה.

מעל 150 איש גדשו את האודיטוריום בבית יד לבנים בערב שהיה השבוע סוער במיוחד מבחינת מזג האוויר. בעוד הטמפרטורות בחוץ היו נמוכות בתוך האולם שררה אווירה חמה של תושבי רעננה ששמחו להיות חלק מערב המסמל את המהפכה והתהליך אותו מסמל הספר של מלכה מבחינת מקומן של הנשים בעולם ההלכתי, כמו גם השינוי שעוברת המועצה הדתית ברעננה מבחינת דרכה והפתיחות שלה לכלל תושבי העיר.

הערב הינו פרי של שיתוף פעולה של המועצה הדתית בראשות אריה פרידמן ובית מדרש מת"ן השרון בראשותה של אשרה קורן שהינה גם סגנית יו"ר המועצה הדתית.

את הערב הנחתה במקצועיות חנה וולף. חנה ידעה לטוות את השאלות המעניינות עם קטעים מתוך הספר ומלכה השיבה דרך הסיפורים אליהם היא נחשפת את הקונפליקטים השונים המהווים חלק בלתי נפרד מעולמו של פוסק הלכה בן ימינו.

את הערב כיבד בנוכחותו ראש העיר זאב ביילסקי שנשא דברים ביחס לשיתוף הפעולה המתמשך עם אשרה קורן ואריה פרידמן וביחס לרעננה כעיר של כבוד ואחווה בין תושבי העיר השונים.

אריה פרידמן ואשרה קורן סיפרו כי ערב זה מהווה תחילתה של סידרת מפגשים בהפקת המועצה הדתית ומת"ן השרון כחלק מהמדיניות ששניהם מנהיגים – פתיחות והנגשת העולם היהודי לכל תושבי העיר.

דילוג לתוכן