Search
מחקר חדש מראה יתרונות בריאותיים דרמטיים של הפסקת עישון

למעשנים יש פרופיל אישיות מובהק

למעשני סיגריות, למעשני סיגרים וללא מעשנים יש לכל אחד פרופיל אישיותי נפרד, על פי מחקר שפורסם ב-3 ביולי 2024 בכתב העת הפתוח. PLOS ONE מאת Dritjon Gruda מ-Universidade Catolica Portuguesa, פורטוגל, וג'ים מקלסקי מאוניברסיטת Western Governors, ארה"ב.

השימוש בטבק נותר אתגר בריאותי עולמי אדיר, האחראי ליותר מ-8 מיליון מקרי מוות מדי שנה, כולל אלו המיוחסים לחשיפה לעישון פסיבי. מחקרים מתפתחים מדגישים את התפקיד הקריטי של גורמים פסיכולוגיים, כולל תכונות אישיות, בעיצוב דפוסי צריכת טבק. כדי להמשיך ולחקור את הנושא הזה, גרודה ומקלסקי בחנו את הקשר בין חמשת תכונות האישיות הגדולות (פתיחות, מצפוניות, אקסטרברסיה, נעימות ונוירוטיקה) ועישון סיגרים או סיגריות במדגם של 9,918 מבוגרים מבוגרים ב-11 מדינות באירופה.

התוצאות הראו כי עישון קשור לציונים נמוכים יותר במצפונות ובנוחות וציוני אקסטרברסיה גבוהים יותר מאשר אי-עישון. הכותבים משערים שמצפוניות נמוכה יחסית בקרב מעשנים עשויה לשקף חוסר משמעת עצמית והתעלמות מסיכונים בריאותיים ארוכי טווח, האופייניים להתנהגויות אימפולסיביות יותר, בעוד שההסכמה המופחתת יכולה לעזור להסביר מדוע מעשנים מתמידים לעתים קרובות למרות אי הסכמה חברתית. הם גם מציעים שהחצנה הגבוהה יותר שנצפתה עשויה להצביע על כך שאנשים אלה נהנים מהטבע החברתי של עישון.

הניתוח קבע גם הבדלי אישיות בין סוגי מעשנים, ומצא כי מעשני סיגרים נוטים להפגין נוירוטיות נמוכה יותר ופתיחות גבוהה יותר בהשוואה למעשני סיגריות ולא-מעשנים, והדגיש כי המניעים וההקשרים של שימוש בטבק מגוונים.

ממצאים אלו מצביעים על כך שתכונות אישיות הן קדימות להתנהגות עישון, עם השלכות על התערבויות ממוקדות בבריאות הציבור ומדיניות חברתית שמטרתה להילחם במגיפת הטבק העולמית. לטענת המחברים, מחקר עתידי צריך לחקור את הקשרים הללו בקבוצות צעירות יותר, ויכול לתת אסטרטגיות התערבות מוקדמות המקדימות את תחילת העישון בהתבסס על נטייה לסוגי אישיות מסוימים. מחקרים נוספים יכולים גם להרחיב את ההיקף כך שיכלול צורות אחרות של מוצרי טבק כגון טבק לעיסה או מגמות עישון עדכניות יותר כגון סיגריות אלקטרוניות ואידוי.

המחברים מוסיפים: "בעצם מה שמצאנו זה: 'תגיד לי מה אתה מעשן, ואני אגיד לך מי אתה'".

דילוג לתוכן