עיריית רעננה תבצע הצללות בכל מגרשי הספורט הפתוחים ברחבי העיר. ההצללה תאפשר קיום פעילות ספורטיבית בטמפרטורה נעימה לאורך כל היום.


באדיבות עיריית רעננה

עיריית רעננה תחל השנה ביישום תוכנית אב רב-שנתית להתקנת הצללות בכל מגרשי הספורט הפתוחים ברחבי העיר, במטרה לאפשר קיום פעילות ספורטיבית נעימה לאורך כל היום, לרווחת תושבי העיר. תוכנית זו היא חלק ממדיניות הנהלת העירייה, אשר פועלת במספר תחומים במטרה לשדרג את המרחב הציבורי בעיר.

ההצללה מסייעת בשימור טמפרטורה נעימה ותאפשר להרחיב את טווח השעות בהן ניתן יהיה לקיים פעילות במגרשים, כולל בשעות בהן השמש בשיאה. בנוסף, במגרשים תותקן תאורה יעילה אנרגטית ירוקה וחסכונית, שתסייע בהארכת שעות הפעילות במגרשים, בכפוף לתקנות העירוניות.

ההצללה תתבצע לפי התקנים המחמירים בתחום, בשיטת אריגה מיוחדת שמעניקה יציבות, גמישות וחוזק מירבי לשנים רבות.