לרגל חגיגות ה- 94 לעיר רעננה, שנוסדה ב- 2.4.1922, יוצאת עיריית רעננה במהדורה חדשה לספר רחובות העיר “לכל רחוב יש שם”. הספר כולל 267 רחובות ובו סיפורו של כל רחוב ורחוב בעיר. המהדורה הראשונה של ספר זה יצאה לאור בשנת 2000 כחלק מהמהלך להטמיע בקרב תושבי העיר בכלל ותלמידי רעננה בפרט את ההיכרות עם הדמויות, האישים, האירועים, החי והצומח, המסתתרים מאחורי שמותיהם של רחובות העיר.

בספר מקום מיוחד לסיפורם של רחובות הייחודים לרעננה, כמו רחוב שברץ, קזן, אוסטרובסקי ואחרים, הקשורים בתולדותיה של רעננה ולא ניתן למצאם בערים אחרות. במהדורה הנוכחית נוספו 40 רחובות חדשים, שהוקמו במהלך השנים עם הקמתן של השכונות החדשות בעיר. בין היתר קרויים הרחובות החדשים על שמות מנהיגות עבריות בשכונת “נאות עוזי”, שמות זמרים ויוצרים בשכונת “נווה זמר”, ושמות משוררות וסופרות סוכות פרס ישראל בשכונת “נאות שדה”. כן נכלל בספר שמו של אלי הורביץ, ז”ל, יו”ר חברת “טבע” שנושק לקמפוס הארצי שיוקם לקראת המעבר המתוכנן של חברת “טבע” לעיר.

במהדורה זו שני חידושים – הראשון, בכריכת הגב הפנימית כולל הספר מפה, המאפשרת לכל קורא למצוא את הרחוב בו הוא מתעניין והשני, לצד כל שם בספר, מופיע מיקומו של הרחוב במפת העיר. בנוסף, הוכנה גם גרסה דיגיטלית של הספר שהוטמעה באתר האינטרנט העירוני ובפורטל החינוך כדי לאפשר נגישות דיגיטאלית לספר. https://ranana.org.il/Publications/StreetNames2016/HTML/#

עם יציאת המהדורה החדשה, בחר ראש עיריית רעננה, זאב בילסקי, לשלוח לכל בתי הספר בעיר שני עותקים של הספר ומכתב אישי נלווה, בו כתב, בין היתר, “הספר ‘לכל רחוב יש שם’ הינו מיזם קרוב ללבי, בספרו את סיפורו של כל רחוב ורחוב בעיר. אנו מאמינים כי חובה עלינו להעמיק בקרב הנוער את הזיקה להיסטוריה של העם היהודי ומדינת ישראל כמו גם את מורשתה של רעננה”. עוד סיפר ראש העירייה כי במפגשיו עם תלמידי כתות ד’ הלומדים את הנושא “רעננה עירי” הוא מקפיד לוודא שהתלמידים מכירים את סיפורם של שמות רחובות העיר.