תכנית חודשי חשון-כסלו ב”בית מדרש יום השישי” של בית הכנסת לכו נרננה. כל יום שישי בשעה 08:15, הרצל 5.