Search

לכו נרננה: הרב הראשי דוד לאו והרב דוד קובלסקי.

בליל שבת קודש פר' כי תצא י"ג באלול תשע"ה (28.8.2015)

ידרוש בבית הכנסת לפני תפילת ערבית הרב דוד לאו שליט"א הרב הראשי לישראל

בשבת קודש פר' כי תצא י"ד באלול תשע"ה (29.8.2015)

ידרוש לפני תפילת מוסף

הרב חיים דוד קובלסקי שליט"א ראש מאורות הדף היומי

דילוג לתוכן