Search

לכבודה של ירושלים בבית כנסת אוהל ארי.

יום ירושלים יצויין בבית כנסת אהל ארי עם הרב אברהם אבידן ביום ראשון הקרוב (17.5) ב-20:00.

הרב אבידן כיהן כרב צבאי באזור ירושלים בזמן מלחמת ששת הימים ב 1967.

הוא פעל יחד עם הרב גורן בזמן כיבוש העיר העתיקה.

ביום ראשון הוא יספר (בעברית) על הזכרונות האישיים שלו מימים אלו.

הרב אבידן המשיך כרב צבאי ואחר כך כיהן כראש ישיבת שעלבים.

דילוג לתוכן