בחסדי השם אור הגאולה כבר מאיר עלינו ממש, אך יחד עמו מתגבר החושך בעולם. פוקדים אותנו אסונות קשים מדי יום, המחייבים אותנו בבדק בית, תשובה ותיקון. אויבנו לא מסתירים את כוונתם הזדונית “להשמיד, להרוג ולאבד”. בעת הזאת אנו נתפסים לא מוכנים. הפילוג והפירוד בעם שוב מאיימים להקים עלינו את אויבנו.

הארץ מלאה בלימוד תורה, כמו שאולי לא זכה לכך שום דור מקודמינו, אולם אנחנו מפוצלים כיתות כיתות. לנוכח המצב, קמה קבוצת אנשי מעשה – רבנים, תלמידי חכמים ועמך ישראל, ציבור גדול מכל שכבות העם ומכל המגזרים, המונה היום כמה עשרות אלפים החפצים לאחוז במסורת אבותינו ולצום צום גדול של שלושת ימים, בהשראת בקשתה של אסתר המלכה “לך כנוס את כל היהודים… וצומו עלי שלושה ימים”. זה לא צום של סיגוף. זה צום כולל שמטרתו אחת:- עצירה, חשבון נפש, תיקון המעשים, התאחדות, תפילה וזעקה גדולה השמימה.

 

הצום המיועד יתקיים אי”ה בימים ב-ג-ד בתאריכים י”א-י”ב-י”ג אדר ב’, 21-22-23 בחודש מרץ. הצום יתחיל ביום א’ בשקיעה ויסתיים עם קריאת המגילה (היום השלישי של הצום הוא תענית אסתר). אנחנו פונים אל כל אחד ואחת, בארץ ובעולם, כל מי שעם ישראל יקר לליבו, כל אחד יכול להשפיע בשלושה ימים של התאחדות, תפילה, צום והתעוררות. הצום אינו גזירה שווה לכולם ומיועד לאנשים בריאים בלבד. פתחנו אתר בשם hatzom.com בו יש חומר הסברה והכוונות בריאותיות והלכתיות. ניתן לצום חלקית כמובן, אפילו שעה אחת בכוונה מלאה למען עם ישראל.

המטרה שנהיה כולנו באחדות על ידי קריאת תהילים, תפילות, התבוננות פנימית ושיחות על מצבנו. גם ברעננה נתכנס בשלושת הימים, נצפה יחד בשעורים המועברים בשידור חי, נדון על הדברים וננסה לפתוח פתח מחשבתי ומעשי להחזרת תורת “ואהבת לרעך כמוך” לכל מקום בעם ישראל. רשימת מקומות ההתכנסות נמצאים גם הם באתר, כמו גם לוח הזמנים ומגוון האפשרויות להצטרף. אתם מוזמנים לעצור איתנו את המציאות, להצטרף ל”ביחד” הזה, ולצאת מחוזקים יותר ומוכנים לאהוב.