Search

לוח תשע"ו בהפקת המועצה הדתית.

הצצה קטנה ללוח שנת תשע"ו בהפקת המועצה הדתית רעננה. הלוח כולל את זמני כניסת ויציאת שבת, זמני היום וכל מה שקשור למעגל השנה היהודי. 15 שקל ליחידה במשרדי המועצה הדתית.

יו"ר המועצה הדתית אריה פרידמן: "למועצה הדתית רעננה יש מסורת רבת שנים להפיק לוח שנה לזמני רעננה והשנה אף הגבהנו את הרף והוספנו לשפע הנתונים הכלולים בלוח קודקס צבעוני המסדיר את מועדי ישראל, את ראשי החודשים, הצומות וכיוצא בזה. שמנו דגש על גרפיקה וצבעוניות והוספנו נתונים חדשים ללוח כגון יום כיפור קטן, שבתות בהם נאמר פרקי אבות ועוד".

המועצה הדתית מעניקה לבתי הכנסת 2-3 לוחות כשי לשנה החדשה המשמשים את הגבאים לניהול זמני התפילות והאירועים בבית הכנסת. בנוסף, קהילות רבות רוכשות לוחות לכלל חברי הקהילה לשימושם האישי.

פרידמן: "בנוסף לקהילות אנו מעניקים לכול בית עסק המושגח על ידנו בנושא הכשרות לוח שנה כשי לחג. לוח זה מאפשר לבעלי העסקים להערך לסגירת העסק לקראת השבת ולפתוח אותו רק לאחר צאת השבת. בנוסף אנו מחלקים לוחות שנה לאגפי העירייה ולמוסדות החינוך העירונים". 

דילוג לתוכן