Search
לוח שנה תשפב מכירה

לוח רעננה לשנת תשפ”ב בהפקת המועצה הדתית.

המועצה הדתית רעננה הפיקה כמדי שנה את "לוח רעננה". לוח שנה שכול הזמנים המצוינים בו מתייחסים ספציפית לרעננה – כניסת ויציאת שבת, זמני היום וכל מה שקשור למעגל השנה היהודי. ניתן לרכוש את לוח השנה במחיר 15 שקל ליחידה במשרדי המועצה הדתית.הצצה קטנה ללוח שנת תשפ”ב בהפקת המועצה הדתית רעננה. הלוח כולל את זמני כניסת ויציאת שבת, זמני היום וכל מה שקשור למעגל השנה היהודי. ניתן לרכוש את לוח השנה במחיר 15 שקל ליחידה במשרדי המועצה הדתית.

יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן: “למועצה הדתית רעננה יש מסורת רבת שנים להפיק לוח שנה לזמני רעננה והשנה אף הגבהנו את הרף והוספנו לשפע הנתונים הכלולים בלוח קודקס צבעוני המסדיר את מועדי ישראל, את ראשי החודשים, הצומות וכיוצא בזה. שמנו דגש על גרפיקה וצבעוניות והוספנו נתונים חדשים ללוח כגון יום כיפור קטן, צומות שני-חמישי-שני, שבתות בהם נלמדים פרקי אבות ועוד”.

המועצה הדתית מעניקה לכל בית כנסת 2-3 לוחות כשי לשנה החדשה המשמשים את הגבאים לניהול זמני התפילות והאירועים בבית הכנסת. בנוסף, קהילות רבות רוכשות לוחות לכלל חברי הקהילה לשימושם האישי.

פרידמן: “בנוסף לקהילות אנו מעניקים לכול בית עסק המושגח על ידנו בנושא הכשרות לוח שנה כשי לחג. לוח זה מאפשר לבעלי העסקים להיערך לסגירת העסק לקראת השבת ולפתוח אותו רק לאחר צאת השבת. כמו כן אנו מחלקים לוחות שנה לאגפי העירייה ולמוסדות החינוך העירוניים”.

דילוג לתוכן