קהילת שבטי ישראל והמועצה הדתית רעננה מזמינים את הציבור להרצאות בשפה האנגלית על נושאים מרכזיים במשנתו של הרמב”ם, מפי הרב ד”ר אלן קימצ’ה מבריטניה.  אחת לחודש בתאריכים, ה-26.2, ה-18.3 וה-22.4, בשעה 20:30 בבית הכנסת שבטי ישראל, רח’ הר סיני 17, רעננה.