התלמידים והמחנכים התפזרו ברחבי העיר, כאשר כל כתה מאמצת מוסד אחר: בית לוינשטיין, מעון כפר נחמן ובבתי האבות נווה הורים, בית בלב, נעם, משען ובית צמרמן.

בכל מוסד אליו הגיעו, סחפו אחריהם התלמידים את באי המקום, בני משפחותיהם והצוות הטיפולי בשמחת החנוכה- בשירים ,ריקודים וסופגניות.

מנהל ביה”ס הרב ערן שטראוס הודה לאברהם מושקוביץ על ארגון המבצע: “התלמידים התגייסו ברוח מרוממת לשמח אחרים בחנוכה- ובכך זכו גם הם בשמחה מיוחדת במינה”.

יום זה מצטרף להתנדבויות קבועות בקהילה, בהם משתתפים תלמידי בית החינוך במהלך השנה.