ל”ג בעומר ברעננה! גם השנה מעודדת עיריית רעננה את תושבי העיר לקיים מדורות משותפות בסימן איכות הסביבה, ומקצה שטחים ייעודיים לקיומן.


צילום: עמיעד טאוב

ל”ג בעומר ירוק ברעננה! לקראת החג, מעודדת עיריית רעננה את תושבי העיר לקיום מדורות משותפות לבתי הספר ולגני הילדים, עם עדיפות לעריכתן של פעילויות חברתיות “ללא אש”, זאת בסימן השמירה על איכות הסביבה , כעיר ירוקה בת קיימא.

 
בהתאם, הקצתה העירייה מגרשים ייעודיים לתושבים ולמוסדות החינוך בעיר לקיום מדורות משותפות, במטרה לצמצם את כמות המדורות והנזקים הסביבתיים.
 
כחלק מהרצון לעודד שמירה על איכות הסביבה, יחולקו פרסי הוקרה למוסדות חינוך אשר יקיימו מדורות משותפות לבתי ספר או אשכולות גנים, עם עדיפות לעורכים פעילויות ירוקות “ללא אש”.
 
לנוחות התושבים, ניתן למצוא באתר האינטרנט העירוני את רשימת המגרשים המאושרים להדלקת מדורות, ולרשות בתי הספר והגנים מופיע באתר טופס מקוון לתאום המדורות.  יודגש כי את המדורות ניתן לקיים רק במקומות המאושרים בלבד!
 
לגבי פעילויות בית ספריות/אשכולות גנים “ללא אש”, יש לעדכן את מינהל החינוך במייל mirara@raanana.muni.il
 
בנוסף, למען שמירה על בטיחות התושבים במהלך החג, להלן מספר הנחיות בטיחות עליהן יש להקפיד:
  • חל איסור על ילדים לקיים מדורות ללא נוכחות הורים/מלווים בוגרים.
  • הורים מתבקשים להקפיד שילדיהם לא יסתובבו ללא ליווי בסמוך למדורות.
  • חל איסור להשתמש בתרסיסי הבערה.
  • חל איסור על הבערת ניילון וחומרי פלסטיק, המהווים סכנה וגורמים להגברת הזיהום.
  • יש לוודא כיבוי מלא של המדורה בחול ולא להשאיר גיצים בוערים, העלולים להתפתח שוב למדורה.
 
לקישור ישיר לטופס הבקשה באתר העירוני, ולרשימת המגרשים המותרים להבערת מדורות בל”ג בעומר:
https://www.raanana.muni.il/SafetyAndEmergency/Pages/Coordinationoffire.aspx
הגשת הבקשה המקוונת תתאפשר עד ה- 26.4.18.