בימים אלה מגבשת הנהלת העיר את צו הארנונה החדש לשנת 2017 והוא יובא לאישור מועצת העיר רעננה בישיבתה הקרובה ביום חמישי.

הנהלת העיר תמליץ לחברי מועצת העיר שלא להעלות את הארנונה מעבר לתוספת האוטומטית שצפויה לעמוד על 1.77%, בהתאם להנחיות משרד הפנים. מהלך זה ממשיך את המדיניות בה נוקטת העירייה לניהול אחראי ולשמירה קפדנית על מסגרת התקציב. מאז נכנס ראש העירייה בילסקי לתפקידו ננקטו פעולות התייעלות רבות על מנת לצמצם את הגרעון בתקציב העירוני ושנות התקציב 2014 ו-2015 הסתיימו באיזון תקציבי.

מנהלי האגפים בעירייה רתומים למהלכי ההתייעלות והחיסכון, פועלים באחריות ובמשמעת תקציבית ועומדים ביעדי התקציב ללא כל חריגה, בהובלתה של מנכ”לית העירייה ובניהול כספי מוקפד של גזברית העירייה.

ראש העירייה זאב בילסקי: “החלטנו שלא להעלות את הארנונה בשנה הבאה כדי להקל על תושבי העיר. נמשיך לתת את השירות המיטבי לציבור תוך שמירה על הקופה הציבורית והתייחסות לכספי הציבור בחרדת קודש. זוהי חובתנו כהנהגה אחראית”.