בבתים של רבים מאתנו מצויים פריטים חשובים המספרים על גורלם של יקירינו – אנשים, משפחות וקהילות. בחלוף השנים, המסמכים, החפצים והתצלומים מתבלים ועלולים ללכת לאיבוד.

יד ושם פונה אל ניצולי שואה, בני משפחה והציבור הרחב בקריאה לקחת חלק במבצע ההצלה. חפשו בביתכם כל מסמך, תצלום או חפץ – מהשנים שלפני המלחמה, מתקופת השואה ועד השחרור, מהחיים במחנות העקורים ומשנות הקליטה בישראל – ומסרו אותם למשמרת עולם ביד ושם. ל

חומרים אלה יחד עם הסיפור האישי המלווה אותם, תפקיד חשוב בהנצחת קורותיהם של היהודים בשואה ובשימור הזיכרון למען הדורות הבאים. יד ושם מחפשים פריטים אישיים כגון מכתבים, מסמכים, חפצים, יומנים, תצלומים, זכרונות, עדויות, שמות, סרטי מקור, יצירות אמנות ועוד.

יד ושם ערוכים לקלוט, לשמר, לקטלג ולהפוך את החומרים לנגישים, כדי לאפשר לציבור החוקרים, לאוצרי תערוכות, לאנשי חינוך, לתלמידים ולקהל הרחב, ללמוד מהם על קורות היהודים בתקופת השואה ובשנים שלפניה ולאחריה.

יום האיסוף ברעננה יתקיים ב 21.11.12 – במשרדי שי”ל שברחוב אוסטרובסקי 14.