Search

כתבה ראשית

חדשות הציבור הדתי

בדיקה אריה

"אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו המטופלים, ברך את יובראז מנפאל ואת מאלי מהודו, את נוצי מרומניה ואת נלי מהפיליפינים, העובדים הזרים.

דבר תורה פרשת ויגש
כתבה ראשית

אהבת השלום – לפרשת אמור

מתוך החיבור של הכהנים לעם ישראל, ומתוך היותם בני אהרון-"אוהב שלום ורודף שלום" עולות השלכות רבות לימינו ולציבוריות הישראלית.

דילוג לתוכן