Search

כששמואל הנביא פוגש את נתן אלתרמן.

בית המדרש הישראלי הפועל בתיכון מטרווסט בשיתוף המחלקה לתרבות תורנית של העירייה מקיים ערב תחת הכותרת "סוף פסוק ראשית חרוז – כששמואל פגש באלתרמן" שמואל הנביא והמשורר נתן אלתרמן נפגשים על מפתן המלכות.

את הערב ינחה, עופר רגב היסטוריון וחוקר המתמחה בתולדות ארץ ישראל. המפגש מרתק על רעיון המלכות במקרא ובשירת אלתרמן נקרא בפיו "כישופה של רעות רוח ובניינה של מלכות".

בשנת 1000 לפני הספירה לערך הוכתר שאול כמלך ישראל הראשון. הוא נקלע לסוגיות קשות בתחום הצבאי המוסרי והמנהיגותי. בסוגיות זהות עסק המשורר נתן אלתרמן בימי הקמתה של מדינת ישראל. מפגש בין שתי יצירות הרחוקות זו מזו 3000 שנים אך שתיהן נכתבו באותה שפה באותה ארץ ולאותו עם…

המפגש העוסק בגאולה האישית והלאומית על פי ספר שמואל ויצירותיו של נתן אלתרמן יתקיים ביום רביעי הקרוב, ה 1.1.14 בשעה 19.30 בתיכון מטרווסט, רחוב הפלמ"ח 2 רעננה.

דילוג לתוכן