אמצעי התקשורת מייחצנים את היוזמה החדשה של ארגון רבני צהר – מערך כשרות אלטרנטיבי. אריה פרידמן, יו”ר המועצה הדתית רעננה, אינו  מבין מה החידוש של צהר – כך מתנהלים הדברים ברעננה מאז ומעולם למעט נושא אחד – מדוע צהר גובים סכומים כה גבוהים?