רב העיר, הרב יצחק פרץ והמחלקה הווטרינרית של עיריית רעננה יצאו בקריאה לתושבי העיר להימנע מגרימת סבל לבעלי החיים בביצוע מנהג הכפרות ובקשה להמרתו ב”פדיון כפרות”.


לקראת יום הכיפורים המביא עמו את מנהג “הכפרות” המסורתי, יוצאת עיריית רעננה, בהובלת המחלקה הווטרינרית העירונית, ובשיתוף הרב הראשי לרעננה, יצחק פרץ, בקריאה לתושבי העיר לקיים את המנהג במתכונת הומאנית ורגישה, ללא עירוב בעלי חיים בביצועו.

על פי המסורת, ניתן לצאת חובת המנהג גם בשימוש בכסף – כפדיון כפרות- כחלופה לשימוש בעופות, ובכך למנוע סבלם של בעלי החיים כמו גם סכנות בריאותיות בלתי מבוטלות.

כעיר שהסובלנות ואהבת בעלי החיים היא נר לרגליה, פונה העירייה לתושביה לקיים את המנהג כהלכתו, ולצאת ידי המצווה, מבלי שתלווה אליו כל פגיעה בבעלי החיים או ברגשות תושבי העיר.

על רקע המאבק בקורונה, והסולידריות החברתית המאפיינת את העיר בימים אלו, מקבלת הקריאה משנה תוקף, ומצטרפת לרוח הנתינה הכוללת והערבות ההדדית בעיר, בתרומת פדיון הכפרות לצדקה ובכך לזכות במצווה כפולה.

ראש העיר רעננה, חיים ברוידא: “יום הכיפורים וימי הסליחות, מוצאים אותנו השנה באווירת נתינה וסולידאריות חברתית שלא ידעה העיר מימיה, על רקע ההתמודדות עם משבר הקורונה והעשייה החברתית הנלווית אליה. אני קורא לתושבי העיר להמשיך ולגלות רגישות חברתית ולהימנע מכל פגיעה בבעלי החיים וברגשות הזולת בביצוע מנהג הכפרות. אני בטוח כי תושבי העיר, שהערבות ההדדית היא נר לרגליהם, יבחרו בחלופה הומאנית שתאפשר לצד קיום המנהג, גם תרומת פדיון הכפרות למען הנזקקים”.