Search

כפייה חילונית במתחם שרונה – ומה ברעננה??

פוסט שהעלתה צעירה בפייסבוק התפשט כאש בשדה קוצים ברחבי הרשתות החברתיות ומשם לעיתונות הארצית ולכנסת. מעיין כהן-אדיב סיפרה על ביקור ב"הנרי'ס", אחת מהחנויות הבודדות בעלות תעודת כשרות במתחם הבילויים שרונה בתל אביב. בעל החנות סיפר לה בכאב כי הוא חושב לסגור את העסק בשל קנס בגובה 3,500 שקל שמושת עליו מדי חודש בשל העובדה שהוא סוגר את החנות בשישי-שבת. כהן אדיב פונה לבעלי המתחם חברת "גינדי החזקות" ושואלת בכאב "האם חברת "גינדי" מייעדת את המתחם לחילונים בלבד?".

שאלתה לא נותרה באוויר ללא מענה. תוך דקות ספורות הוציא אלדד מזרחי יו"ר המועצה הדתית מכתב דחוף להנהלת חברת גינדי: "מדובר בכפייה אנטי-דתית, בטלו את הקנסות לאלתר". הכתבות באתרי האינטרנט חרגו מהמגזר הסרוג וכתבות בוטות כנגד הקנס המקומם פורסמו בתקשורת הכללית בכל מדיה אפשרית – הערוצים המובילים בטלוויזיה, העיתונות הכתובה וכמובן אתרי החדשות האינטרנטיים.

בתחילה הציגה חברת "גינדי" את ההסכם שחתמה עם "הנרי'ס" כהוכחה לכך שמדובר בהפרת חוזה. לפי ההסכם מחויבים בתי העסקים במתחם לפתוח את בית העסק בשבת החל משעה 9:00 בבוקר ועד 23:00 בלילה ולמעשה מדובר בכפייה לחילול שבת. ההסכם כולל סעיף הקובע כי אי קיום הוראות אלה מהווה הפרה יסודית של החוזה דבר המאפשר להם לדרוש קנס כספי גבוה ממי שלא מוכן לחלל שבת.

התגובות לא אחרו לבוא. שר החקלאות אורי אריאל שיגר מכתב דחוף לשר הכלכלה, כמי שאחראי על פיקוח העבודה בשבת, בדרישה שיפעיל את סמכותו כך שבמתחם שרונה יקפידו על חוק שעות העבודה ועל חוק ימי המנוחה כמו גם לפעול לביטול הקנסות כנגד בתי העסק הסגורים בשבת.

פרופ' אביעד הכהן, דיקן ביה"ס למשפטים והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט תקף קשות את ההסכם שחברת "גינדי החזקות" החתימה עליו את בעלי העסקים במתחם: "מדובר בפגיעה הקשה בחופש הדת ובחופש העיסוק שהם ערכים חוקתיים ראשונים במעלה". אביעד הכהן מדגיש כי: "מדובר בחוזה שתוכנו הוא בלתי חוקי, בלתי מוסרי ונוגד את תקנת הציבור. חוק החוזים קובע שחוזה כזה בטל. מצער לחשוב שבעיר העברית הראשונה, שמייסדיה הקפידו על שמירת השבת כערך לאומי ולא רק דתי, מנסה חברה מסחרית לחייב בעל עסק לפתוח את עסקו בשבת וקונסת אותו בשל אי רצונו לחלל שבת וליהנות מיום המנוחה השבועי."

הסערה שעורר הסטטוס הויראלי ברחבי הרשת גרמה לחברת "גינדי" לבטל את הקנסות שהשיתה על "הנרי'ס". השאלה המתעוררת כתוצאה מהסערה הזו היא – כמה מתחמי עסקים נוספים קיימים במדינת ישראל, מתחמים המחייבים את בעלי העסקים לחלל שבת?

שמועה עקשנית הגיעה לאוזננו כי גם ברעננה קיים לפחות מתחם בילויים אחד המחייב את בתי העסק לפתוח בשבת. אחד מבעלי העסקים טוען כי למרות רצונו העז לסגור בשבת, החוזה עליו חתם אינו מאפשר לו שלא לעבוד בשבת. באם טענה זו נכונה הרי שמדובר בחוזה שאינו חוקי ובטל מעיקרו. גם בעלי עסקים ברעננה זכאים ליום מנוחה בשבת ועל מנהלי מתחמי הבילויים בעיר לשמור על החוק!

דילוג לתוכן