המלך בשדה וארגון “כנפי רוח” מארגן סדרת אירועים לנשים בחודש אלול.