Search

כנס ביטחון עירוני בנושא התמודדות עם רעידות אדמה נערך ברעננה.

סגלי ההנהלה והביטחון של כלל בתי הספר ברעננה, כמו גם נציגי מחלקות העירייה השונות לרבות השירות הפסיכולוגי, מחלקות החינוך והביטחון התכנסו השבוע (5.2.2012) בבית הספר "ברטוב" בעיר, לכנס ביטחון מוסדות חינוך עירוני. במהלך הכנס נערך תרגיל חירום ייחודי שדימה התמודדות עם רעידת אדמה, ואיפשר חשיבה על דרכי פעולה עתידיות. הכנס התקיים כשלב מקדים לקראת תרגיל ארצי של פיקוד העורף ומשרד החינוך המתוכנן בנושא ב- 20 בפברואר.

את הכנס הובילה מחלקת הביטחון של עיריית רעננה, וסגלי ההנהלה, המורים ואנשי הביטחון של בתי הספר, תודרכו בו על ידי קב"ט עיריית רעננה משה פישמן, וקב"טית מוסדות החינוך של העירייה צליל בכר, אודות נוהלי הפינוי וההתנהגות במצבי חירום וקיצון. במסגרת האירוע יושמה מערכת כריזה חדשנית המותקנת בבית הספר וב- 11 בתי ספר נוספים ברעננה, ונמצאת בתהליך פריסה לכלל בתי הספר בעיר, המתריעה על רעידת האדמה עוד לפני התרחשותה.

הכנס התפרס על פני יום שלם, ונחלק לשני שלבים. בשלב הראשון תורגל פינוי תלמידי ברטוב ממבנה בית הספר לרחבה החיצונית, בה תודרכו והועברו להם תכנים הפגתיים על ידי המורים. בשלב השני, הודרכו סגלי ההנהלה, המורים ואנשי הביטחון בנושאי התמודדות עם מצבי קיצון על מנת שיוכלו ליישם את הנהלים בתרגילים עתידיים שיתקיימו בכל אחד מבתי הספר אליהם הם משתייכים כחלק מההיערכות העירונית.

לדברי ראש העיר רעננה, נחום חופרי: "עיריית רעננה מיישמת במלואה את ההנחיה שהעבירה מדינת ישראל לרשויות המקומיות, להגדרת שנת 2012 כשנת היערכות לקראת רעידת אדמה. נושא ביטחון התושבים עומד בראש מעיינינו, ונמשיך לפעול בכל המישורים ובמגזרי האוכלוסייה השונים, להבטחת שלומם וביטחונם של התושבים גם בעיתות חירום וקיצון".

 

דילוג לתוכן